ကေလးငယ္ႏွင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း

(က) ပံုမွန္ကၽြတ္ျခင္း

ေမြးကင္းစမွ ၆ လထိ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ဆံပင္ပါးျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

(၁) မိခင္သားအိမ္တြင္း ေပါက္ခဲ့ေသာ ဆံပင္မ်ားက အသစ္လဲရန္ ကၽြတ္ျခင္း

(၂) ၆ လေအာက္ကေလးအမ်ားစုက အိပ္စက္ခ်ိန္မ်ား၍ ဆံပင္အိပ္ရာႏွင့္ ဖိမိၿပီးကၽြတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၆ လေက်ာ္လွ်င္ အအိပ္ထက္ အထိုင္မ်ားလာျခင္း၊ ေမြးဆံပင္မ်ား အသစ္လဲၿပီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆံပင္အကၽြတ္နည္းသြားပါလိမ့္မည္။


(ခ) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ယာယီကၽြတ္ျခင္း

ဦးေရျပား တစ္ေနရာစီ ကြက္၍ကၽြတ္ျခင္း၊ ကၽြတ္ေသာေနရာတြင္ နာျခင္း၊ ယားျခင္း၊နီျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း၊ အနာေပါက္ျခင္း၊ အနာေဖးမ်ားရွိျခင္းက ဘက္တီးရီးယားပိုးဝင္ျခင္း(Impetigo)၊ မႈိစြဲျခင္း (ဒတ္ေပါက္ျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္၍ ဆရာဝန္ျပၿပီး ကုသမႈ ခံယူပါ။ ကုရလြယ္ပါသည္။


(ဂ) အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ကၽြတ္ျခင္း

မိခင္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လွ်င္ ႏို႔စို႔ကေလး အာဟာရနည္းႏိုင္သည္။ ႏို႔တိုက္မိခင္က အာဟာရစံုလင္စြာစားျခင္း၊ ၆ လအထက္ ကေလးမ်ားကို အာဟာရစံုလင္ေအာင္ ေကၽြးျခင္း၊ အာဟာရျပည့္ေသာ မိခင္ႏို႔ ဆက္တိုက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။


(ဃ) ေမြးရာပါေရာဂါေၾကာင့္ ကၽြတ္ျခင္း

ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ဆံပင္ အလြန္အကၽြံကၽြတ္ျခင္း၊ လံုးဝမေပါက္ျခင္းတို႔က သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းနည္းျခင္းႏွင့္ အျခားရွားပါးေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၍ ကေလးဆရာဝန္/ အေရျပားအထူးကု ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။


(င) ဆံပင္က ဒဏ္ျဖစ္၍ ကၽြတ္ျခင္း

၃ ႏွစ္အထက္ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားက ဆံပင္ကို အက်င့္တစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲဆြဲႏႈတ္တတ္သည္။ သူတို႔ေခါင္းတြင္ ဆံပင္ကြက္တိကြက္က်ား ကၽြတ္ေနသည္မ်ားေတြ႕ရမည္။ သူတို႔ ပိုစိတ္ဝင္စားႏိုင္မည့္ ကစားနည္း၊ သူတို႔ကို စြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အ႐ုပ္မ်ားရသည့္အခါ ဆံပင္ဆြဲႏႈတ္ျခင္း အက်င့္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ ဆံပင္ၿဖီးလြန္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တင္းက်ပ္စြာစီးလြန္းလွ်င္ျဖစ္ေစ ယာယီကၽြတ္တတ္သည္။


ကေလးဆံပင္ႏွင့္လြဲမွားေနေသာအယူမ်ား
*********************************
-ဆံပင္ကို မၾကာခဏ ရိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံပင္မသန္ပါ။ ဆံပင္က ကေလးဦးေရျပား မေအးေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။

-ေခါင္းတြင္ အပူဖုဟု အရပ္ကေခၚေသာ အနီေရာင္ ပ်ားရည္ေရာင္ အဖုအနာမ်ားေပါက္ျခင္းသည္ ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကတံုးမတံုးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ လက္ပံုမွန္ေဆးေပးျခင္း၊ ေခါင္းပံုမွန္ေလွ်ာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ေနေနမိုးေဆြ (ChildHealthMyanmar)
Reference- Dermnet, Raising Children Network
#naynaymoeswe