ကေလးငယ္ အသက္ရႈျမန္ျခင္း

က်မကေလး အသက္ရႉျမန္ေနလို႔
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ကေလးအသက္ရႉႏႈန္းျမန္လွ်င္ မိဘမ်ားစိတ္ပူၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သားဦးသမီးဦး မိဘမ်ားက ေမြးကင္းစ အသက္ရႉတာၾကည့္ၿပီး စိုးရိမ္တတ္ျကသည္။

ပံုမွန္တြင္ ကေလးမ်ားက လူႀကီးမ်ားထက္ အသက္ရႉႏႈန္းပိုျမန္ပါသည္။ တစ္ႀကိမ္ရႉလွ်င္ ေလပမာဏ အနည္းငယ္သာရႉႏိုင္၍ တစ္ကိုယ္လံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိရန္ တစ္မိနစ္တြင္ အႀကိမ္ေရ မ်ားမ်ားရႉျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ၁ မိနစ္တြင္း ပံုမွန္ အသက္ရႉႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ေမြးကင္းစမွ ၃ လ – ၅၀-၆၀
၃ လမွ ၆ လ – ၄၀-၅၀
၆ လမွ ၁ ႏွစ္ – ၃၀-၄၀
၁ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္ – ၂၀-၄၀
၆ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ – ၁၅-၃၀
၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္- ၁၂-၁၆ (လူႀကီးႏွင့္တူ)

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အသက္ရႉႏႈန္း ပံုမွန္ထက္ ျမန္ျခင္းသည္
(၁) ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း (သို႔) (၂) ကိုယ္ခႏၶာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု (ဥပမာ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း) အလုပ္ပံုမွန္မလုပ္ႏိုင္ျခင္
(၃) ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အသက္ရႉျမန္ျခင္းတြင္ အသက္ရႉလိုက္တိုင္း နံ႐ိုးမ်ားၾကားခ်ိဳင့္ဝင္သြားျခင္းရွိသည္။

ကေလးႀကီးမ်ား အနည္းငယ္လႈပ္ရွားရံုႏွင့္ အၿမဲေမာၿပီး အသက္႐ူႏႈန္းျမန္လွ်င္ ႏွလံုး၊ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ သံဓာတ္အားနည္းျခင္းတို႔ရွိမရွိ စစ္ေဆးသင့္သည္။

ကေလးအသက္ရႉႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ျမန္သည္ဟုထင္လွ်င္၊ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ တြဲျဖစ္လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ ျပသစစ္ေဆးပါ။

(၁) အဖ်ားရွိျခင္း
(၂) ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
(၃) ႏို႔ (သို႔) အစာမဝင္ျခင္း
(၄) ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
(၅) အန္လြန္းျခင္း
(၆) ဆီးသြားနည္းျခင္း
(၇) ဖိလွ်င္မေဖ်ာ့သြားေသာ အနီစက္မ်ားထြက္ေနျခင္း
(၈) ဆက္တိုက္ငိုျခင္း
(၉) ပံုမွန္ထက္ အိပ္ငိုက္ေနျခင္း
(၁၀) မ်က္ႏွာေဖာေရာင္ျခင္း
(၁၁) ေျခေထာက္မ်ား ေဖာေရာင္ျခင္း
(၁၂) အေရျပားတစ္ေနရာတြင္ နီေယာင္ေနေသာ အနာရွိျခင္း

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe