ကေလးႏွင့္ နားဖာေခ်း

🔺နားဖာေခ်း ဘယ္လိုျဖစ္လာသလဲ။

နားလမ္းေၾကာင္းမွ အေရျပားတြင္ မျမင္ရေသာ အရည္အိတ္ေလးမ်ားက ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲအရည္တစ္မ်ိဳးကို သဘာဝအေလ်ာက္ထုတ္ပါသည္။ ထိုအရည္က ျပင္ပေလထုထဲမွ ဝင္လာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို အတြင္းနားစည္ထဲမေရာက္ခင္ ဖမ္းယူ၍ နားဖာေခ်းျဖစ္လာသည္။ ကေလးနားဖာေခ်းအေရာင္က မ်ိဳး႐ိုးလိုက္၍ ေမေမ (သို႔) ေဖေဖ့ နားဖာေခ်းႏွင့္ ဆင္ပါလိမ့္မည္။

🔺နားဖာေခ်းရဲ႕ အေရးပါမႈ

နားဖာေခ်းက ျပင္ပမွ ဝင္လာေသာ ဖုန္ႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္မ်ားကို နားတြင္းမွ နားစည္ႏွင့္ မထိေတြ႕ေအာင္ ၾကားခံေပးသည္။

နားဖာေခ်းက အက္ဆစ္ဓာတ္ျဖစ္၍ နားလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ႀကီးထြားမႈကို ဖ်က္ဆီးၿပီး နားစည္မေရာင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။

နားဖာေခ်းက အက္ဆစ္ဓာတ္ျဖစ္၍ နားတြင္း ေရဝင္ပါမ်ားေသာသူမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ မွိ ုစြဲျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

နားဖာေခ်းတြင္ အဆီဓာတ္ပါ၍ နားလမ္းေၾကာင္းတြင္း မေတာ္တဆဝင္လာေသာေရကို အေရျပားတြင္းစိမ့္ဝင္ျခင္းမရွိေအာင္ကာကြယ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခါတရံ နားထဲသို႔ ေရမေတာ္တဆဝင္သြားလွ်င္ အတြင္းကို စိမ့္မဝင္သြားဘဲ အျပင္သို႔ လွ်ံထြက္လာပါသည္။

🔺နားဖာေခ်း ေကာ္ဖို႔လိုလား။

နားလမ္းေၾကာင္းမွ အေရျပား၏ အေပၚဆံုးလႊာက သဘာဝအေလ်ာက္ အသစ္လဲလွ်င္ နားဖာေခ်းကို အျပင္သိ့ုတြန္းထုတ္၍ နားဖာေခ်းက နားဝေရာက္လာကာ ထြက္က်လာပါလိမ့္မည္။

နားၾကပ္တံ ဂြမ္းေခ်ာင္းသံုး၍ ဖယ္ရွားဖို႔ႀကိဳးစားလွ်င္ နားဖာေခ်းကို နားတြင္းသို႔ တြန္းထည့္သလိုျဖစ္ၿပီး နားစည္ဖိမိႏိုင္ပါသည္။ ကေလးနာလိမ့္မည္။

ဆံၫွပ္ကလစ္မ်ား၊ နားေကာ္တံမ်ားႏွင့္ နားဖာေခ်းကို ဖယ္ရွားဖို႔ႀကိဳးစားလွ်င္ ကေလး႐ုန္းသည္ႏွင့္ နားစည္ထိခိုက္ႏိုင္၊ နားစည္ ေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

🔺နားသန္႔ရွင္းေရး ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ေရခ်ိဳးေပးလွ်င္ “နားရြက္”၏အတြင္းအျပင္ကို (နားတြင္းျပင္မဟုတ္ပါ) အဝတ္ေရစိုႏွင့္ သုတ္ေပးလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။
ေရပက္ျခင္း၊ ေရေလာင္းျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

တစ္လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးသည့္အေနႏွင့္ နားရြက္ကေလးကို အေပၚဘက္၊ အေနာက္ဘက္ ျဖည္းျဖည္းဆြဲမ၍ ကေလး၏ နားထဲေခ်ာင္းၾကည့္ပါ။ နားဖာေခ်းက နားလမ္းေၾကာင္းကို မျမင္ရေလာက္ေအာင္ ပိတ္ဆို႔မေနလွ်င္ သဘာဝအတိုင္းထြက္လာဖို႔သာ ေစာင့္ပါ။

🔺နားဖာေခ်း ပိတ္ဆို႔ေသာ္

အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားက ပံုမွန္ထက္ နားဖာေခ်းပိုထြက္လွ်င္၊ နားလမ္းေၾကာင္းက ပံုမွန္ထက္ ပိုက်ဥ္းလွ်င္၊ နားၾကားကိရိယာတပ္ရလွ်င္ နားဖာေခ်းက အျပင္သို႔ အလိုလိုထြက္လာရမည့္အစား အတြင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔မႈလြန္ကဲၿပီး နားၾကားမႈ အခက္အခဲ ယာယီရွိႏိုင္သည္။ ကေလးက နားကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း၊ နားထဲ ျပည့္တင္းေနျခင္း၊ နားအူျခင္းတို႔ ခံစားရႏိုင္သည္။

ထိုျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္ နားဖာေခ်းအခဲ ေပ်ာ္က်လာေစရန္ သံလြင္ဆီ (သို႔) Waxsol, Cerumol စေသာ ေဆးရည္စက္ကို နားထဲ ညဘက္ထည့္ေပးပါ။ ထည့္ၿပီးလွ်င္ ၅-၁၀ မိနစ္ ေခါင္းေစာင္းထားခိုင္းပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ေလာက္ထည့္ေပးလွ်င္ နားဖာေခ်းက အျပင္သို႔ေပ်ာ္ၿပီး ထြက္က်လာပါလိမ့္မည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Google
Reference- KK Women & Children’s Hospital, Children’s ENT Centre, Singapore, Better Health, Victoria, Australia.
#earwax
#naynaymoeswe