ရင္ေသြးေလးေတြက ေမေမ့ ဗိုက္ထဲ ေနကတည္းက နားၾကားပါတယ္။

ရင္ေသြးေလးေတြက ေမေမ့ ဗိုက္ထဲ ေနကတည္းက နားၾကားပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္နား ၾကားမၾကားကို ပထမ ၁ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း မိဘေတြသိဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ ေမြးကင္းစ ကေလး အားလံုးရဲ႕ အၾကား အာရံုကို စက္နဲ႔ စမ္းပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ?

ကေလးေတြ စကားေျပာတတ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ၾကားတာကို နားေထာင္ၿပီး လိုက္ေျပာတာပါ။ နားမၾကားတဲ့ ကေလးက ဘာသာစကား ဘယ္လိုမွ မသင္ယူႏိုင္ပဲ ဆြံ့အ သြားမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးရာပါ နားမၾကားခဲ့ရင္ အျမန္ဆံုးသိရွိၿပီး နားၾကား ကိရိယာ တပ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

သင့္ကေလး နားမၾကားဘူးလို႔ သံသယမ်ား ရွိခဲ့ရင္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ဆီ ေခၚသြားေပးပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe