ေမြးကင္းစႏွင့္ ေမေမ့ကိုယ္ထိေတြ႕မႈ

ေမေမ့ဗိုက္ထဲမွ ထြက္လာေသာ ေမြးကင္းစကို သူနာျပဳဆရာမေလးက သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ကိုယ္လံုးတီးကေလးကို ေမေမ့ရင္ဘတ္ အေရျပားေပၚတိုက္႐ိုက္အပ္ထားၿပီး ကေလးေက်ာေပၚ ေစာင္ေႏြးေႏြးေလး ျခံဳထားေပးပါ။ မိခင္လည္း ေစာင္ျခံဳထားႏိုင္သည္။

ေမြးၿပီး ပထမတစ္နာရီအတြင္း ေမေမ့အေရျပားႏွင့္ ကေလးအေရျပားကို ၾကာႏိုင္သေလာက္ၾကာၾကာ ထိေတြ႕ျခင္းက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိေၾကာင္း ကေလးၾကပ္မတ္ေဆာင္မွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း သုေတသနလုပ္သူမ်ားက ေတြ႕ရွိသည္။

💞မီးဖြားျခင္းမွ ရရွိေသာ မိခင္၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္း နာက်င္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစသည္။

💞မိခင္ကို စိတ္လႈပ္ရွားမႈ စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

💞ကေလး၏ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ အသက္ရႉသည့္ ပံုစံ၊ ေသြးထဲမွ ေအာက္စီဂ်င္ပမာဏႏွင့္ သၾကားဓာတ္တို႔ကို မူမွန္ေစသည္။

💞ခႏၶာကိုယ္တြင္း အပူအေအးမွ်ေအာင္ အျပည့္အဝ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေသာ ကေလးအား မိခင္၏ကိုယ္မွ အေႏြးဓာတ္ကို မွ်ေဝေပးသည္။

💞ကေလးကို သိသိသာသာ အငိုနည္းေစၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစသည္။

💞ကေလး၏ဦးေႏွာက္ကို ႏိုးၾကားမႈ ပိုေစသည္။

💞ကေလး၏ ေမြးရာပါပင္ကိုယ္ ႏို႔စို႔ႏိုင္စြမ္းအားကိုျမႇင့္တင္ေပး၍ မိခင္ႏို႔တိုက္ျခင္းကို ပို ေအာင္ျမင္ေစပါသည္။

ေမြးခန္းမွ ထြက္လာၿပီးလွ်င္လည္း မိခင္ႏွင့္ ကေလး အေရျပားခ်င္း ထိေတြ႕မႈ မ်ားႏိုင္သေလာက္မ်ားပါေစ။ အကယ္၍ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ မိခင္က ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း မလုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ ဖခင္၏ ရင္ဘတ္အေရျပားေပၚ ကိ္ုယ္လံုးတီးကေလးကို တင္ၿပီး ဖက္ထားေပးပါ။ 👨‍👦👨‍👧

ေမြးကင္းစ၏ အေရးႀကီးေသာပထမတစ္နာရီတြင္ မိဘႏွင့္ အေရျပားခ်င္းထိေတြ႕မႈကို က်န္းမာေရး အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ အေႏွာင့္အယွက္မခံပါႏွင့္။ အပ်က္စီးမခံပါႏွင့္။ မိဘႏွင့္ ကေလး ပထမတစ္နာရီတြင္း အေရျပားခ်င္း ထိေတြ႕ျခင္း၏ စြမ္းပကားက တန္ဖိုး ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Google
Reference- Skin To Skin Contact in newborn; KK Women & Children’s Hospital, Singapore. Medscape for health professionals.
#naynaymoeswe