ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ကေလး မ်က္စိနာျခင္း

၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားမွာ အလြန္အျဖစ္မ်ားလို႔ ေရးေပးပါသည္။ ျဖစ္လွ်င္ ၂ ရက္မွ ၃ ပတ္အထိၾကာႏိုင္သည္။

(၁) ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ ဘယ္လိုကု

(က) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမႊားမ်ား

မ်က္လံုးနီၿပီး မ်က္ရည္ၾကည္မ်ား တေတာက္ေတာက္က်သည္။ ဆရာဝန္ႏွင့္စစ္ေဆးပါ။ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ ေဆးမလိုဘဲ ၃-၄ ရက္အတြင္း ေကာင္းသြားပါသည္။

ဂြမ္းလံုးေလးကို ေရေႏြးေႏြးစြတ္၍ သန္႔စင္ေပးပါ။ သန္႔စင္ရာတြင္ ဂြမ္းလံုးတစ္လံုးကို မ်က္လံုးတစ္ဖက္ပဲ သံုးပါ။ အျပင္မွ အတြင္း (သို႔) အတြင္းမွ အျပင္သို႔ ဦးတည္ခ်က္တစ္ဖက္ကို ပဲပြတ္ပါ။ မဟုတ္လွ်င္ ပိုးက ဂြမ္းထဲမပါသြားဘဲ မ်က္လံုးထဲ ျပန္ျပန္ေရာက္မည္။

အသံုးျပဳၿပီး ဂြမ္းလံုးမ်ားကို အျမန္လႊင့္ပစ္ပါ။ သန္႔စင္ရာတြင္ မ်က္လံုးအတြင္းကို လံုးဝမထိပါေစနဲ႔။

(ခ) ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား

မ်က္လံုးနီၿပီး မ်က္ဝပ္စိမ္းစိမ္းဝါဝါမ်ား ပ်စ္ပ်စ္နစ္နစ္ထြက္သည္။ အၿမဲလိုလို မ်က္လံုး ၂ ဖက္လံုးျဖစ္သည္။ ပိုးသတ္ေဆးပါေသာ မ်က္စဥ္းကို ဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ထည့္ပါ။ ထည့္ရင္ တစ္ေန႔ ၄ ႀကိမ္ႏွင့္ ၅ရက္မွ ၇ ရက္ထည့္ပါ။

(၂) ဘယ္လိုကူး

ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေစးသူ၏ ႏွာရည္, ႏွာရည္ေပထားေသာလက္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား, မ်က္စိနာသူႏွင့္ ေရတူတူကူးျခင္း, မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ အတူတူသံုးျခင္းမ်ားမွ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ကူးပါသည္။ ကေလးႏွင့္မထိေတြ႕မီ လက္ေသခ်ာေဆးပါ။ ကေလးကို မ်က္ႏွာ မွန္မွန္သစ္ေပးပါ။ မ်က္စိနာေသာ ကေလးကို ေက်ာင္းႏွင့္ ေရကူးသင္တန္း မလႊတ္ပါႏွင့္။ ***

(၃) အႏၲရာယ္ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား

-မ်က္လံုး ေဖာင္းေယာင္ေနလွ်င္
-ကေလးက အလြန္နာတယ္ေျပာလွ်င္
-အဖ်ား ၃၈ စင္တီဂရိတ္ေက်ာ္ၿပီး ေနမေကာင္းပံုေပၚေနလွ်င္ နီးစပ္ရာ ေဆးရံု/ေဆးခန္းကို အျမန္ေခၚသြားပါ။ ပိုးသတ္ေဆး Antibiotics ကို ေသြးေၾကာမွတဆင့္ အျမန္ေပးဖို႔လိုေကာင္းလိုမည္။ အေျခအေနဆိုးလွ်င္ ေရာဂါပိုးကို ဦးေႏွာက္ဆီသို႔ မေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ရပါသည္။ ရွားပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- RCH Kids Health Information
Photo Credits to Googles
#naynaymoeswe