ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္ဖို႔ စဥ္းစားေနသလား

ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္သူ ရွိတဲ့ ေမေမေတြအတြက္ေတာ့ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္ရတာ ေနာက္ဆံ မတင္းရေပမယ့္ လူခြဲ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ေတ္ာေလး မလြယ္ပါဘူး။အိမ္ေထာင္ဘက္ ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႕ ျခိဳးျခံေခၽြတာလို႔ ရတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ ျပန္မဝင္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္မယ္ မဝင္ဘူးဆိုတာကလည္း အေတာ္ေလးေတာ့ စဥ္းစားရက်ပ္တဲ့ ကိစၥပါပဲ။ အိမ္မွာ ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္သူ ရွိတဲ့ ေမေမေတြအတြက္ေတာ့ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္ရတာ ေနာက္ဆံ မတင္းရေပမယ့္ လူခြဲ မရွိတဲ့ ေမေမေတြအတြက္ေတာ့ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး မလြယ္တဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပါပဲ။

ဒီေတာ့ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ ကိုယ္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြကိစၥ တိုင္ပင္ပါ။ မျဖစ္မေန ေမေမ အလုပ္က ဝင္ေငြရမွ ျဖစ္မွာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးရင္ စဥ္းစားပါ။ အကယ္လို႔မ်ား အိမ္ေထာင္ဘက္ ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႕ ျခိဳးျခံေခၽြတာလို႔ ရတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ ျပန္မဝင္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ကိုယ့္ရင္ေသြးေလးနား ကိုယ္ပဲ ေနခ်င္မွာပါ။အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတာထက္စာရင္ေတာ့ ကေလးထိန္းရွာတဲ့ ကိစၥကို နည္းနည္းေလး အင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ဆုိရင္ အလုပ္ျပန္ဝင္ႏိုင္မလဲ ေတြးပါ။ ဥပမာ သားသားမီးမီးေလး တစ္ႏွစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏို႔ျပတ္တဲ့အခ်ိန္ အစရွိသလို အခ်ိန္ေလး သတ္မွတ္လိုက္ပါ။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေမေမတုိ႔ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္ဖုိ႔ မေသခ်ာဘဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ကိုေတာ့ အျမဲေမြးပါ။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေတြးထားပါ။

အလုပ္လုပ္ျခင္းဆိုတာကလည္း ေမေမတုိ႔ ဘဝကို ျပည့္စံုေစျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါပဲ။ အလုပ္ခြင္ ျပန္ဝင္မယ့္ ေမေမတိုင္းကေတာ့ လူခြဲတစ္ေယာက္ေတာ့ ထားခဲ့ရမွာပါပဲ။ သူတို႔ေလးေတြ မူၿကိုမတက္မခ်င္းေပါ့။  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကို အကူအညီေတာင္းၾကည့္ပါ။ အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတာထက္စာရင္ေတာ့ ကေလးထိန္းရွာတဲ့ ကိစၥကို နည္းနည္းေလး အင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

ေမေမတို႔ ရံုးအခ်ိန္ျပည့္ ျပန္မတက္ခင္မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြလည္း ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ လုပ္ပါ။ ကေလးထိန္း ရွာတဲ့အခါမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္ေပၚ အရမ္း မေခၽြတာဖို႔ အၾကံဳျပဳပါရစေနာ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ရတာေတြ၊ သားသားမီးမီးေလးေတြ အေပၚ ေသခ်ာဂရုစိုက္ေပးျခင္းထက္ ေငြေၾကးက အဓိက ပိုမက်ႏုိင္တာေၾကာင့္ပါ။

From Kalay with