နို႔စို႔အ႐ြယ္ ကေလးေခါင္းေစာင္းေနျခင္း ( infant torticollis )

ဘာလို႔ျဖစ္တာလဲ?
—————-
• လည္ပင္း တဘက္တခ်က္ဆီမွာ ေခါင္းကိုေထက္ပံ့ေပးထား ေသာ ေထာက္တိုင္ႂကြက္သား တခုစီရွိပါတယ္
ေစာင္းေနတဲ့ဘက္မွာရွိတဲ့ ႂကြက္သားက အနည္းငယ္ တင္းၿပီးတိုေနလို႔ပါ။

• အဒီႂကြက္သားကို စမ္းၾကည့္ရင္ မာေနတဲ့ ေနရာတခုကို စမ္းမိ နိုင္ပါတယ္။

• ေမြးၿပီးတလေလာက္ေနရင္ ေခါင္းေစာင္းတာကို စတင္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

ေပ်ာက္သြားမွာလား?
——————
• အမ်ားစုက တနွစ္အတြင္း ေပ်ာက္သြားၾကပါတယ္။
ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေစာေစာျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေခါင္းေစာင္းတာ ၉-လ ေက်ာ္လာပါက ကေလးခြဲစိတ္ဆရာဝန္နဲ႔ ျပပါ။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ အားလုံးနီးပါး
ေကာင္းသြားၾကမွာပါ။

(ပံု-၁)
-မ်က္နွာနွင့္ကိုယ္ကို တည့္တည့္ထား। ေခါင္းကို
ဆန္႕က်င္ဘက္သို႔ ေကြးခ်ၿပီး နားနွင့္ပုခံုးကိုထိ। အဲဒီအတိုင္း စကၠန္႔ ၃၀ ထိန္းထား(သို႔) ကေလးခံနိုင္သည္အထိ။ ၿပီးလွ်င္ လႊတ္। ခဏနား။
-တခါ လုပ္လွ်င္ ၂-၄ ႀကိမ္
-တေန႔ကို ၃-၄ ခါ ျပဳလုပ္ပါ။
-ညင္ညင္သာသာ လုပ္ပါ။ ပုခံုးကိုလက္ နွင့္ ထိန္းထားဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

(ပံု-၂)
ကိုယ္ကို တည့္တည့္ထား। မ်က္နွာကို ေစာင္းတဲ့
ဘက္ကိုလွည့္। အဲဒီအတိုင္း စကၠန္႔ ၃၀ ထိန္းထား(သို႔) ကေလးခံနိုင္သည္အထိ။ ၿပီးလွ်င္ လႊတ္। ခဏနား။
-တခါ လုပ္လွ်င္ ၂-၄ ႀကိမ္
-တေန႔ကို ၃-၄ ခါ ျပဳလုပ္ပါ။
-ညင္ညင္သာသာ လုပ္ပါ။ ပုခံုးကိုလက္ နွင့္ ထိန္းထားဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

(ပံု-၃)
-မ်က္နွာေရာ ကိုယ္ကိုပါ ေစာင္းတဲ့ဘက္ကိုလွည့္। လက္ထဲမွာ ကစားစရာ တခုကိုေပးထား။

(ပံု-၄)
-ေမွာက္ေပး। သူစိတ္ဝင္စားေသာ ကစားစရာမ်ားကို ေစာင္းတဲ့ဘက္မွာထား। သူလိုက္ၾကည့္ေနေသာအခ်ိန္ တင္ပါးကိုထိန္းထားပါ။

(ပံု-၅)
-ပံုအတိုင္း ကေလးကို မၾကာခဏ ခ်ီေပးပါ။ ေစာင္းတဲ့ဘက္မွ နား႐ြက္သည္ သင္၏လက္ေမာင္းနွင့္
ထိရမည္။

အျခားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
——————–
• ေစာင္းတဲ့ဘက္ပုခံုးသို႔ ကေလးမ်က္နွာ
လွည့္ၿပီးၾကည့္ရန္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆို သင္ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ၿပီးလုပ္နိုင္သည္။
(ဥပမာ-ေစာင္းတဲ့ဘက္ ပုခုံးနားထိုင္ၿပီး စကားေျပာျခင္း ।အရုပ္ေလးမ်ားျပျခင္း। နို႔တိုက္ျခင္း)

• ကေလးကို ေထာင္ၿပီးခ်ီေသာအခ်ိန္တြင္ ေစာင္းတဲ႔ပုခုံးဘက္သို႔ ကေလးမ်က္နွာလွည့္ထားေသာ အေနအထားျဖင့္ ခ်ီပါ။ ကိုယ္ကိုေတာ့ လိုက္မလွည့္
ပါနွင့္။
————
စိုးမိုးေက်ာ္ (Child Health Myanmar Page)

Photos credit- kidspluspgh; google
comment မွာ ဗီဒီယို လင့္ခ္ ေလးထည့္ေပးထားပါသည္။ ပံုတြင္ျပထားေသာကေလးသည္ သူ၏ညာဘက္
ကိုေစာင္းေနသည္။ ပံုတြင္ ျပထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္း
ပံုမ်ားသည္ သူ၏ညာဘက္ကိုေစာင္းေနေသာ ကေလး
အတြက္ ျဖစ္သည္။