မိခင္ႏို႔အထြက္နည္းေသာ္

သိပၸံနည္းက် မိခင္ႏို႔အထြက္မ်ားေစရန္ အႏၲရာယ္မရွိေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မိခင္ႏို႔ အနည္းအမ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္လွ်င္ ႏို႔ပိုထြက္ေအာင္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
(၁) ႏို႔ရည္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ဆင္ျခင္း
*********************************
၉ လ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားခ်ိန္တေလ်ာက္တြင္ မိခင္၏ႏို႔အံုသည္ ေမြးလာမည့္ ကေလးကို ႏို႔တိုက္ရန္ ဦးေႏွာက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ား၏ ေစခိုင္းမႈအတိုင္း ႏို႔ခ်က္ဖို႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ား စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ထားသည္။

*ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရႏိုင္ရန္ အာဟာရ ျဖစ္ေစေသာ အသား ငါး ၾကက္ဥ ဟင္းရြက္စိမ္း အာလူး သစ္သီးမ်ား ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို မေမြးခင္ေရာ ေမြးၿပီးပါ စံုလင္ေအာင္စားပါ။ ျငဳပ္ေကာင္း ဟင္းခါးတစ္မ်ိဳးတည္းေသာက္ရံုႏွင့္ေတာ့ ႏို႔မထြက္ပါ။

(၂) ကေလးေမြးၿပီးလွ်င္ အားကိုးရတဲ့ သတင္းပို႔ လုလင္မ်ား
**************************
မိခင္၏ ႏို႔သီးေခါင္းအတြင္းတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနေသာ သတင္းပို႔လုလင္ေလးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိသည္။
ေမြးကင္းစ ကေလးကႏို႔စို႔လိုက္တာႏွင့္ သတင္းပို႔လုလင္ေလးမ်ားက ဦးေႏွာက္ဆီသို႔ လ်င္ျမန္စြာ သြားေရာက္ အသိေပးသည္။ ႏို႔ထြက္လာသည္။ ကေလးပါးစပ္ႏွင့္ မိခင္ ႏို႔ အခ်ိတ္အစပ္မွန္လွ်င္ သတင္းလုလင္အေရအတြက္ပို၍ သိရွိႏိုင္သည္။

*ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္ပံု တိုက္နည္း မွန္ကန္မွ ႏို႔ထြက္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လက္မွတ္ရ သားဖြားဆရာမမ်ားက နည္းမွန္ေအာင္ ကူညီျပသေပးႏိုင္သည္။

*ခဏ ခဏ တိုက္လွ်င္ သတင္းလုလင္မ်ားက ဦးေႏွာက္ကို ႏို႔ထုတ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးရန္ မ်ားမ်ား လွံု႔ေဆာ္ေပးမည္။ ၂ နာရီ ၃ နာရီ ျခားတိုက္ပါ။

(၃)ေဟာ္မုန္းမ်ား
***************

မိခင္ႏို႔ အနည္းအမ်ားကို ဦးေႏွာက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အျပင္ ကိုယ္တြင္းရွိ ေဟာ္မုန္းအခ်ိဳ႕ကလည္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္သည္။

ပူပင္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေဒါသႀကီးျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားရွိလွ်င္ ႏို႔ထြက္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားက အလုပ္ သိပ္မလုပ္ပါ။

*ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို သက္ေတာင့္သက္သာထားပါ။ မလိုအပ္ပဲ စိတ္ပူျခင္း ေရွာင္ပါ။ ႏို႔တိုက္မိခင္ကိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိသားစုက စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္မေပးသင့္ပါ။

(၄) အေနာက္တိုင္းေဆးဝါးႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းရင္းေဆးမ်ား
*********************************
အီစတိုဂ်င္ (estrogen) ပါေသာ အခ်ိဳ႕တားေဆးမ်ား၊ ေဆးဆိုင္တြင္ေရာင္းေသာ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေဆးမ်ား၊ တုပ္ေကြးမိလွ်င္ သံုးေသာေဆးမ်ားႏွင့္ အခိ်ဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ႏို႔ထြက္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားပါရွိသည္။

*ထို႔ေၾကာင့္ မလိုပဲ ေဆးမေသာက္ပါႏွင့္။ ေဆးလိုအပ္ေလာက္ေအာင္ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ဆရာဝန္ျပပါ။ ဆရာဝန္ကို သင္ ႏို႔တိုက္ေနေၾကာင္း အသိေပးပါ။ ဆရာဝန္က ေဆးေပးလွ်င္ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္တြင္ ေသာက္လို႔ရလားဟု ထပ္၍ သတိေပးပါ။

(၅) ႏို႔တိုက္ရာတြင္ နာက်င္ျခင္း
**************************
(က) ကေလး ပါးစပ္က ႏို႔သီးစို႔ပံုလြဲေနလွ်င္ ႏို႔သီးေခါင္းပတ္လည္တြင္ ကြဲရွ၍ အနာေလးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နာက်င္ျခင္းေဝဒနာက သတင္းပို႔လုလင္ေလးမ်ားကို ေတြေဝၿပီး အာရံုေျပာင္းေစႏိုင္သည္။ သူတို႔ အလုပ္မလုပ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္က ႏို႔ထြက္ဖို႔ အမိန္႔မေပးပါ။

*ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးပါးစပ္ထဲတြင္ ႏို႔သီးပတ္ပတ္လည္ ငံုမိဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

(ခ)ႏို႔သီးဝန္းက်င္တြင္ ကြဲရွရာမ်ားရွိလွ်င္ ႏို႔အံု ေရာင္ရမ္းေစေသာ ပိုးဝင္ႏိုင္သည္။ ႏို႔အံုပိုးဝင္လွ်င္ နီနာေရာင္မည္။ နာလို႔မတိုက္လွ်င္ ႏို႔ထြက္နည္းမည္။

*ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔အံုေရာင္ၿပီးဖ်ားလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆး ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ ေသာက္ပါ။ ေဆးေသာက္ေနစဥ္ ႏို႔ဆက္တိုက္ပါ။

********************************
အထက္ပါ အခ်က္မ်ား အားလံုး စနစ္တက် ႀကိဳးစားၿပီး မရလွ်င္ Domperidone ဟုေခၚေသာ ေဆးကို နားလည္ ကၽြမ္းက်င္၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေသာက္ႏိုင္သည္။ မေဆြးေႏြးပဲ မေသာက္ပါႏွင့္။ ၁၀ မီလီဂရမ္ကို တစ္ေန႔ ၃ ႀကိမ္ေသာက္ရသည္။ ဘယ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေသာက္ရမလဲဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းေပၚ မူတည္၍ ဆက္ေသာက္ခ်င္လွ်င္ စေသာက္စဥ္က ေဆြးေႏြးေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပန္တိုင္ပင္ပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe