ရႉရႉးေပါက္တာ နည္းလား မ်ားလား

ကၽြန္မကေလး ဆီးသြားနည္းလို႔
ကၽြန္မကေလး ဆီးတအားသြားလို႔

စိုးရိမ္ရလား? စိုးရိမ္ရလား?စိုးရိမ္ရလား??

အလြန္အေမးမ်ားသည္။ ပံုမွန္ကို သိထားျခင္းျဖင့္ စိုးရိမ္မႈ ေလ်ာ့ပါးမည္။ မလိုအပ္ပဲ မစိုးရိမ္ရေအာင္ ဤ post ကို ေရးပါသည္။ ဤ post ဖတ္ၿပီးမွ ကေလးဆီးသြားႀကိမ္ကို ထိုင္မွတ္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္မတိုးေစလိုပါ။ 🙂

ပံုမွန္တြင္ ေမြးကင္းစကေလး တစ္ေန႔ ေသးဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေပါက္မလဲ မသတ္မွတ္ထားပါ။ ကေလးႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေသးေပါက္ႀကိမ္ေရ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမြးစကေလးမ်ားတြင္ ဆီးသြားႀကိမ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ ႀကိမ္မွ ၁၅ ႀကိမ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေမြးကင္းစမ်ားက ၁၀ မိနစ္တစ္ႀကိမ္သြားႏိုင္သလို တစ္ေန႔ ၈ ႀကိမ္ေပါက္ၿပီး က်န္းမာေနသူ ကေလးမ်ားလည္းရွိသည္။

ရႉရႉး သို႔မဟုတ္ ဆီး သို႔မဟုတ္ ေသးကို ေက်ာက္ကပ္ဆိုေသာ အမွိုက္ႀကိတ္စက္က အရည္အေနႏွင့္ ထုတ္ေပးသည္။ ထုတ္ေပးေသာ အရည္ကို ဆီးအိတ္က သိမ္းေပးသည္။ ကေလးႀကီးမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ ဆီးအိတ္က ႀကီးသည္။ ျပည့္လွ်င္လည္း အိမ္သာ အဆင္မေျပေသးလွ်င္ ေအာင့္ထားေပးသည္။

ေမြးစမွ ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ထိ ကေလးမ်ား၏ ဆီးအိတ္သည္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ကာလထဲတြင္ျဖစ္၍ ဆီးသြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ကေလး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြာျခားသည္။

ဘယ္အခါ စိုးရိမ္ရမည္နည္း?
-ဖ်ား၍ ဆီးသြားနည္းေသာ္
-႐ုတ္တရက္ ဝမ္းသြား၍ ဆီးသြားနည္းေသာ္
-အန္လြန္းၿပီး ဆီးသြားနည္းေသာ္
-မစား မေသာက္ ႏို႔မစို႔ပဲ ႐ုတ္တရက္ဆီးသြားနည္းေသာ္
-ကေလးႀကီးမ်ား ဗိုက္ေအာင့္၍ ဆီးသြားနည္းေသာ္
-ကေလးႀကီးမ်ား ဆီးသြားလွ်င္ နာတယ္ ေျပာၿပီး ဆီးသြား မ်ား/ နည္းေသာ္
-ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ပိန္လာၿပီး ဆီးသြားမ်ားေသာ္ ( ကေလးဆီးခ်ိဳ)

ေဆးရံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္း သို႔ေခၚသြားၿပီး ကေလးဆရာဝန္ႏွင့္ ျပပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar)
#naynaymoeswe