လြတ္လပ္ေရးမရွိတဲ့ လွ်ာကေလး

ေမြးစကေလးရဲ႕လွ်ာကို တစ္ခ်က္ေလာက္စစ္ၾကည့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ႏို႔တိုက္ရတာ အဆင္မေျပရင္(သို႔) ႏို႔ထြက္နည္းရင္ ပါးစပ္ေလး ဖြင့္ၿပီး စစ္ၾကည့္ပါ။

(၁) ဘာကိုစစ္ခိုင္းတာလဲ
-ပံုမွာ ျပထားတဲ့ လွ်ာေအာက္က အသားစႀကိဳးေလးက ပံုမွန္ထက္တိုေနရင္လွ်ာက လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္မရပါဘူး။ Tongue Tie လို႔ေခၚပါတယ္။ လွ်ာကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ သေဘာေပါ့။

(၂) ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားျဖစ္တတ္လဲ
-ဒီျပႆနာက ကေလး ၁၀၀ မွာ ၃ ေယာက္ေလာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ သားေလးေတြက သမီးေလးေတြထက္ အျဖစ္မ်ားတာေတြ႕ရပါတယ္။

(၃) ဒီျပႆနာ ဘာလို႔ အေရးပါလဲ
-ေမြးစကေလးမွာ လွ်ာရဲ႕လႈပ္ရွားမႈဟာ မိခင္ႏို႔ကို စို႔ဖို႔ မရွိမျဖစ္လိုပါတယ္။ လွ်ာျပႆနာေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔ကို ေကာင္းေကာင္းမစို႔ႏိုင္ရင္ မိခင္ႏို႔ အထြက္နည္းပါမယ္။ အထြက္နည္းေတာ့ ကေလးပိန္လာႏိုင္ပါတယ္။

-အမ်ားအားျဖင့္ ႏို႔စို႔ျခင္းကိုေတာ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမထိခိုက္ပါဘူး။

(၄) အျခား ဘာစိုးရိမ္ရမလဲ
-စကားစေျပာတဲ့ အရြယ္မွာ လွ်ာလႈပ္ရွားမႈ အဆင္မေျပရင္ စကားမပီတာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

(၅) ကုဖို႔လိုလား
-လွ်ာေအာက္ႀကိဳးေလးတိုေသာ္လည္း ႏို႔ပံုမွန္စို႔ၿပီး ႀကီးထြားမႈမထိခိုက္ရင္ ကုသမႈ မလိုပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳးေလး တျဖည္းျဖည္း ရွည္လာၿပီး အသက္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ေရာက္၍ စကားသင္ခ်ိန္မွာ အဆင္ေျပသြားတတ္ပါတယ္။

(၆) ဘယ္ခါ ကုဖို႔လိုမလဲ
-လွ်ာေအာက္ႀကိဳးေလး တိုလြန္းလို႔ ကေလးလွ်ာက အေပၚေအာက္ (သို႔) ေဘးတိုက္ေရႊ႕မရရင္, ႏို႔တိုက္ အဆင္မေျပရင္ ကေလးဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။

(၇) ဘယ္လို ကုမလဲ
-ငယ္လြန္းရင္ ထံုေဆး ေမ့ေဆးမလိုဘဲ ဆရာဝန္က လွ်ာေအာက္ကႀကိဳးေလးကို ၫွပ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ကေလး႐ုန္းကန္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္မွာေတာ့ ထံုေဆး/ ေမ့ေဆးလိုပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာကိုယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မၫွပ္ပါနဲ႔။ ေသြးထြက္မ်ားႏိုင္တာမို႔ ကၽြမ္းက်င္သူ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ကို ေပးလုပ္ပါ။

*ကေလးအားလံုးရဲ႕ လွ်ာေလးမ်ားလြတ္လပ္မႈ ရွိပါေစ*

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar)
Reference The Royal Women Hospital Victoria Australia, Royal children hospital Victoria Australia, Better Health Channel, Victoria Government, Australia
#naynaymoeswe