အခ်ီေတာ္ေသာဖခင္ & ကေလးခ်ီနည္းမ်ားႏွင့္ အသံုးဝင္ပံု

ဖခင္သစ္မ်ားက အစပိုင္းတြင္ ကေလးခ်ီရန္ အခက္အခဲရွိတတ္ေသာ္လည္း ခ်ီတတ္သည္ႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုခ်ီႏိုင္ၾကသည္။

(၁) မတ္တပ္ခ်ီ
မတ္တပ္ခ်ီၿပီး ကေလးေခါင္းကို ပခံုးႏွင့္ ထိန္းထားႏိုင္သည္။

အသံုးဝင္ပံု
=======
– ႏို႔တိုက္ၿပီးစတြင္ ႏို႔မအန္ဖို႔ ဤခ်ီနည္းက အသံုးဝင္သည္။
-ကေလးက ေဖေဖ့ ပခံုးေပၚမွ ျမင္ရေသာျမင္ကြင္းကို ႀကိဳက္သည္။
-ပုခံုးေပၚမွ ေအာက္နည္းနည္းေလ်ာခ်ၿပီးခ်ီလွ်င္ ေဖေဖ့ႏွလံုးခုန္သံကို ကေလးက အနီးကပ္ၾကားရ၍ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈကို ခံစားရသည္။

(၂) ေမွာက္ခံုခ်ီ
ကေလးေခါင္းကို ေဖေဖ့တံေတာင္ဆစ္ႏွင့္ ေထာက္မထားသည္။

အသံုးဝင္ပံု
=======
-ေလထိုးခ်ိန္ ငိုလြန္းေသာ ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးတည့္သည္။
-ခ်ီထားစဥ္ ေက်ာသပ္ေပးတာကို ကေလးမ်ားႀကိဳက္သည္။
-ေလမထိုးေသာ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားကလည္း ေမွာက္ၿပီး ဖခင္ ေခ်ာ့ျမဴခံရတာကို၊ ဖခင္ႏွင့္ ကစားရတာကို ႀကိဳက္ပါသည္။

(၃) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခ်ီ
ကေလးေခါင္းကို ေဖေဖ့လက္ေမာင္းေပၚတင္ထားႏိုင္သည္။

အသံုးဝင္ပံု
=======
-ပက္လက္ျဖစ္ေစ၊ မတ္တပ္ျဖစ္ေစ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခ်ီျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်က္လံုးကို ၾကည့္ၿပီး စကားေျပာႏိုင္သည္။ သီခ်င္းဆိုႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာ အမူအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ျပႏိုင္သည္။
-ကေလးက မိဘအသံၾကားၿပီး မိဘမ်က္ႏွာျမင္ရျခင္းကို အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ပါသည္။
-မိခင္ႏို႔(သို႔) ေဖာ္ျမဴလာကို ေဖေဖက ဗူးႏွင့္တိုက္ဖို႔လိုလွ်င္ ဤခ်ီနည္းက အသံုးဝင္သည္။

(၄) ငုတ္တုတ္ခ်ီ
ကေလးေခါင္းကို ေဖေဖ့ ပုခံုးေပၚမွီထားေစသည္။

အသံုးဝင္ပံု
=======
-ကေလးက ပတ္ဝန္းက်င္ကို စပ္စုတတ္၊ေလ့လာတတ္သည္။
-ေဖေဖက မတ္တပ္ (သို႔) ထိုင္ခံုတြင္ထိုင္၍ ကေလးကို ငုတ္တုတ္ခ်ီလ်က္ အိမ္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ အ႐ုပ္ႏွင့္ ကေလးစိတ္ဝင္စားရာအရာမ်ားကို ျပသႏိုင္သည္။

မည္သည့္နည္းႏွင့္ခ်ီခ်ီ ကေလးေခါင္းႏွင့္ ဂုတ္ပိုးကို ေဖေဖ၏ လက္ဝါး(သို႔) တံေတာင္ဆစ္(သို႔) ပခံုးႏွင့္ ထိန္းေပးပါ။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Pictures & Reference- Raising Children Net
(၂၀၁၇ ဖခင္မ်ားေန႔ အမွတ္တရ)
#naynaymoeswe
#fatherday2017