အႏွိပ္ခံခ်င္ေသာ ႏို႔စို႔ကေလး (Baby Massage)

-ပံုတြင္ျမႇားျပထားသည့္အတိုင္းသင့္ကေလးငယ္ကိုဖြဖြေလးႏွိပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းမနွိပ္ပါႏွင့္။
-ကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ နွိပ္ေပးျခင္းကိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။
-ငိုလွ်င္ေတာ့မနွိပ္ပါႏွင့္။ နွိပ္တာကိုမႀကိဳက္လို႔ပါ။ (ဒါမွမဟုတ္) အိပ္ခ်င္ေနတာလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
-နွိပ္ေပးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး
*သင္ႏွင့္ကေလးငယ္အၾကား ထိေတြ႕သံေယာဇဥ္ (attachment)ကိုတိုးပြားေစပါသည္။
*ကေလး၏ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႉကိုလည္းေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
*ကေလးငယ္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေစရန္အေထာက္အ
ကူျပဳပါသည္။

Adnan

Reference and photos : Raisingchildren.net.au