ေဒါင္း ( Down Syndrome) (သို႔) စာရြက္နံပါတ္- ၂၁

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေဒါင္းေလးမ်ားကို မိတ္ေဆြတို႔
ေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ?
——————-
ေဆးပညာတြင္ ေဒါင္းဘာေၾကာင့္ျဖစ္လည္းကို မသိပါ။
ဘယ္လိုျဖစ္တာလည္း ကိုပဲသိသည္။

ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ?
—————–
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခႏၱာကိုယ္ ႀကီးတခုလံုးကို( အတြင္း
ေရာအျပင္ပါ) ဆဲလ္ ဆိုေသာ ယူနစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္
ထားသည္။ ဆဲလ္ ေတြကိုမ်က္လုံးနဲ႔ မျမင္ရပါ။ ဒါေပမယ့္ ဆဲလ္ေတြေပါင္းလိုက္တဲ့ ခႏၱာကိုယ္ႀကီးကိုေတာ့
သင့္မ်က္လံုးျဖင့္ ျမင္နိုင္သည္။

ဆဲလ္ေတြကို ျမင္ခ်င္
ရင္ ဓာတ္ခြဲခန္းက အားျပင္းေသာ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္
ရသည္။ အဲဒီဆဲလ္ တခုခ်င္းစီ အတြင္းမွာ ကိုယ့္အလုပ္္
ကိုယ္လုပ္ေနၾကတဲ့ စက္႐ုံေလးေတြ အမ်ားအျပားရွိ၏။

ဆဲလ္အတြင္းတေနရာမွာေတာ့ စာမ်က္နွာ ၄၆မ်က္္ႏွာ
ပါေသာ စာအုပ္အေသးေလး တစ္အုပ္ရွိ၏။ အဲဒီစာမ်က္နွာေတြ ေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ। စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္လာမည့္လကၡဏာ မ်ားကိုေရးထား၏။
(ဥပမာ-မ်က္လုံးကဘယ္လို। မ်က္ခံုးကဘယ္လို। အသားအေရာင္က ဘယ္လို। စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက ဘယ္လို စသျဖင့္)။
အဲဒီစာမ်က္ႏွာ ၄၆ခုက စာရြက္အေနနဲ႔ ေျပာရင္ ၂၃-႐ြက္ေပါ့။ ေဒါင္းေလးေတြမွာေတာ့ စာရြက္နံပါတ္
၂၁ မွာ အပိုတမ်က္နွာပါေနတာပါပဲ။

ဆက္စပ္မွုမ်ား
————
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တိုင္း ေဒါင္းရနိုင္ေသာ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိ
၏။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး အသက္ႀကီးလွ်င္ ျဖစ္
နိုင္ေျခ တက္လာ၏။ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားလား। နည္းလား
ဆိုတာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ၁၀-ပတ္မွစ၍ ေသြးစစ္।
Ultrasound ရိုက္နိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္
တြင္ စစ္ေလ့မရွိပါ။ အေနာက္နိုင္ငမ်ားတြင္လည္း
မိခင္ကစစ္ခ်င္မွ စစ္ေပးပါသည္။

• ေဒါင္း ခေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ ပံုပါအတိုင္း တူညီ
ေသာ အသြင္အျပင္ မ်ားရွိၾက၏။

•ဖြံၿဖိဳးမွု। သင္ၾကားမွု ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ေနွာင့္ေနွးမွု। ၾကန္႔ၾကာမွု မ်ားရွိတတ္၏။ တေယာက္နွင့္တေယာက္လည္း မတူပါ။

• စာရြက္နံပါတ္-၂၁ ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တျခား
အစိတ္အပိုင္း မ်ား၌ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္တတ္။
ဥပမာ- နွလံုးေရာဂါ। ေသြးကင္ဆာ। အလ္ဇိုင္းမား။

စာေရးသူ၏မွတ္ခ်က္
——————
• ဖြံ့ၿဖိဳးမွုေနာက္ၾကျခင္းနွင့္ စြမ္းေဆာင္မွု ရွိျခင္းမတူ
ညီပါ။ စာေရးသူ နွင့္ ယခုစာဖတ္ေနသူထက္ ေလာ
ကအက်ိဳးကိုပို၍ အကိ်ဳးျပဳထားေသာ Down ပုဂၢိဳလ္
အမ်ားအျပားရွိ၏။

• ကေလးမွာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အေမနွင့္ အေမ့မ်ိဳးရိုးကို
မဆီမဆိုင္ အျပစ္ပံုတက္ေသာ ရုပ္ဆိုးသည့္ အေလ့
အထကိုေရွာင္က်င္ပါ။

• ေလာကတြင္ မည္သူမ်ွ မျပည့္စံုပါ။ အားနည္းသူကို
မကူညီခ်င္ေနပါ။ မနွိမ္ပါနွင့္။

• အေျခာက္ ျမင္လွ်င္လည္းလိုက္စ। စိတ္မနွံ႔သူ ျမင္
လည္းခဲ နွင့္ထု। ညာဏ္ရည္ နိမ့္ေသာ ကေလးကို
လည္း အထင္ေသး। အသားမည္းသူကို လည္းနွိမ္
တက္ေသာ အေလ့အထမ်ား ျမန္မာ့လူအဖြဲ႔အစည္း
တြင္ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္
လာလွ်င္ မလုပ္မိပါေစနွင့္။ ေထာင္ထဲ တန္းေရာက္ပါ
လိမ့္မည္။

• ဒီစာကို ေဒါင္းေလးဖတ္ၿပီး ဝမ္းနည္းမိရင္ ေတာင္း
ပန္ပါသည္။ ေမတၱာျဖင့္

စိုးမိုးေက်ာ္( Child Health Myanmar Page )