ေမြးကင္းစ မ်က္ႏွာ သန္႔ရွင္းေရး

ေရခ်ိဳးေပးစဥ္ ကေလးငယ္၏ မ်က္စိ နား ႏွာေခါင္း သန္႔စင္ေပးပါ။ ညင္သာပါ။ဆပ္ျပာမသံုးပါႏွင့္

ဂြမ္းလံုးေလးမ်ား႐ွိလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေရေႏြးေႏြးတြင္ စိမ္ထားေသာ ဂြမ္းလံုးေလးမ်ားကို

-မ်က္ခြံ တဝိုက္ အတြင္းမွ အျပင္သို႔ ပြတ္ေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို တစ္လံုး သံုးပါ။ အညစ္အေၾကး တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္ မကူးေအာင္ပါ။

-ႏွာေခါင္းအျပင္ဝကို သုပ္ေပးပါ။ ႏွာေခါင္းထဲ နားၾကပ္တံ အပါအဝင္ ဘာမွ မထည့္ပါနဲ႔။ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ႏိုင္သည္။ ႏွာေခ်းေတြ႕လွ်င္ ကေလး အသက္ရႉမခက္သေရြ႕ ထုတ္ေပးဖို႔မႀကိဳးစားတာ အႏၲရာယ္ပိုကင္းသည္။ ႏွာေခ်ၿပီး သူ႔ဘာသာ ထြက္လာလိမ့္မည္။

-နားေနာက္ႏွင့္ နားရြက္ကို သန္႔စင္ပါ။ နားထဲ ဘာမွ မထည့္ပါႏွင့္။ နားစည္ ေပါက္ႏိုင္သည္။

ေမြးကင္းစမ်ားက ေရခ်ိဳးခ်ိန္ကို ေၾကာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖ သီခ်င္းေလးဆိုၿပီး ခ်ိဳးေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလးေရခ်ိဳးေပးျခင္းကို မိဘမ်ား ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ၾကပါေစ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe
Reference: Raising Children Net