ေအးခဲျပီး ေသရတဲ့ ၂ ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလး

frozen

Ohio ျပည္နယ္ Akron ျမိဳ႕တြင္ အိမ္ေရွ႕ကျပင္ေနရာတြင္ ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေလး ေသာၾကာေန႔က ေအးခဲျပီး ေသဆံုးခဲ့ရပါ သည္။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးမိခင္က သူ႔သမီးေလးအားေတြ႕ရွိျပီး အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ ၉၁၁ သို႔ ေခၚဆိုခဲ့ျပီး သူ႔သမီးေလး ေအးခဲေနေၾကာင္းေျပာ၍ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ညေန ၃:၃၀  ေလာက္တြင္ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာျပီး Akron ကေလး ေဆးရံုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလးေသဆံုးေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ပါသည္။

အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေသာ Christal lucas က ေဒသတြင္းသတင္းဌာန WKYC သို႔ ေျပာၾကား ရာတြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးတြင္ ကေလးငယ္ေလး ၂ ေယာက္ရွိေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ေလ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကို အိမ္ျပင္တြင္ ၾကည့္ရႈသူမဲ့ေတြ႕ရေၾကာင္း သူကိုယ္တိုင္ အျကိမ္မ်ားစြာ အိမ္သို႔ လိုက္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစရာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ အသဲကြဲဖြယ္ စိတ္မေကာင္းရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ Summit အပိုင္က်န္းမာေရးဌာနမွ ကေလးေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းကို ခြဲစိတ္စစ္ ေဆးလ်က္ ရွိပါသည္။

Credit: AOL

မ်ိဳးျမန္မာမွ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားသည္။