ကေလး မ်က္စိစြံျခင္း

ကေလး အရြယ္စံု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပံုမွန္- မ်က္ေတာင္ေမႊးမ်ား၏ အရင္းသည္ မ်က္ခြံ၏ အေရျပားေအာက္တြင္ တစ္ခုစီ ရွိၾကသည္။

မ်က္စိစြံျခင္းဆ္ိုသည္မွာ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ခု၏ အရင္းတြင္ ပိုးဝင္၍ ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

အေပၚ (သို႔) ေအာက္ မ်က္ခြံ၏ တစ္ေနရာထဲကြက္၍ အနီေရာင္ အလံုးေလးသဖြယ္ နီ နာ ေဖာင္း ေရာင္ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိမည္။

မ်က္စိစြံလွ်င္ လက္ႏွင့္ မၫွစ္ပါႏွင့္။ ၾကံဳရာ မ်က္စဥ္း မခပ္ပါႏွင့္။ အာေငြ႕ေပး၍ ၾကက္ပူမထိုးပါႏွင့္။

မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ အသန္႔ကို ေရေႏြးပူထဲစိမ္၍ ေရကို ၫွစ္ထုတ္အၿပီး ေရာင္ေနေသာေနရာကို ဖြဖြဖိႏွိပ္ေပးပါ။ တစ္ခါဖိႏွိပ္လွ်င္ ၂ မိနစ္ၾကာ ဖိ၍ တစ္ေန႔ ၃-၄ ႀကိမ္ လုပ္ပါ။

အထက္ပါအတိုင္းလုပ္လွ်င္ ၂-၃ ရက္ အတြင္း ေပ်ာက္သြားပါမည္။

မ်က္စိစြံျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ မ်က္ခြံထိခိုက္ျခင္း၊ အျမင္အာရံုထိခိုက္ျခင္း မျဖစ္ပါ။

မ်က္စိစြံျခင္းက မ်က္သားနီျခင္း၊ ျပည္ထြက္ျခင္း၊ မ်က္လံုးတစ္ခုလံုးေဖာင္းေရာင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းႏွင့္တြဲျဖစ္လွ်င္ ပိုးသတ္ေဆး လိုႏိုင္၍ ဆရာဝန္ႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။

မ်က္စိစြံျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကေလး လူႀကီးအားလံုး လက္မွန္မွန္ေဆးပါ။ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ သီးသန္႔စီ သံုးသင့္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo Credits to Google
#stye
#naynaymoeswe