လက္ကေလးမ်ား သန္မာေအာင္

အခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္ ကေလးကို ခ်စ္လြန္း၍ အိမ္အလုပ္ဘာမွ ေပးမလုပ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမွာစိုး၍ ကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစာကို အခ်ိန္မေရာက္ခင္ ႀကိဳတင္သင္ေပးျခင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္ စာဖတ္ခိုင္းျခင္းမ်ားရွိတတ္၍ ထိုအေလ့အထမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ ကေလးလက္ကေလးမ်ားသန္မာေအာင္ အားစိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ပံုမွန္လုပ္ခြင့္ျပဳေစလိုပါသည္။

ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏
🔰ပခံုး၊ လက္ေမာင္း၊ တံေတာင္ဆစ္၊ လက္ဖ်ံ၊ လက္ေကာက္ဝတ္ ႏွင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားအား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို အားေပးသည္။
🔰လက္တစ္ေခ်ာင္းလံုးတြင္ပါဝင္ေသာ ႂကြက္သားအုပ္စုမ်ားကို သန္မာေစသည္။
🔰လက္ေမာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား၏ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္အားကို တက္ေစသည္။

🔷(၁) ေန႔စဥ္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္ လက္သန္မာေစေသာ လႈပ္ရွားမႈ ဥပမာမ်ား

📍အျပင္ထြက္လွ်င္၊ မူႀကိဳသြားလွ်င္၊ ေက်ာင္းသြားလွ်င္ ေက်ာပိုးအိတ္၊ လြယ္အိတ္စသည္တို႔ကိုသံုး၍ ကေလး ႏိုင္သေလာက္ ေပးသယ္ပါ။
📍တံျမက္စည္းလွည္းနည္း သင္ေပးပါ။
📍အိမ္တြင္ အပင္ငယ္ေလးမ်ားစိုက္လွ်င္ ကေလးႏိုင္မည့္ ေရခြက္၊ ေရပံုးငယ္စသည္တို႔သံုး၍ ေန႔စဥ္ေရေလာင္းေစပါ။
📍အဝတ္အစားခၽြတ္ျခင္း၊ ဝတ္ျခင္းကို ကေလးလုပ္တတ္သည့္အရြယ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေပးလုပ္ပါ။
📍ေရဗူး၊ ႏြားႏို႔ဗူးထဲမွ ခြက္ထဲ ငွဲ႕ထည့္ျခင္းကို သင္ေပးပါ။
📍စားပြဲ၊ ဘီ႐ိုေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္တို႔ကို အဝတ္စႏွင့္တိုက္ျပၿပီး လိုက္လုပ္ေစပါ။
📍အိပ္ရာခင္းနည္း၊ ေစာင္ေခါက္နည္းမ်ား ၫႊန္ျပပါ။

🔷(၂) အိမ္တြင္းကစားႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ဥပမာမ်ား

📍ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း
📍ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း
📍လက္ေမာင္းအားလွဲျခင္း
📍လက္ဖဝါးသံုး၍ တြန္းအားၿပိဳင္ျခင္း
📍မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါကိုလိမ္၍ လြန္ဆြဲျခင္း
📍တြန္းလွည္းရွိလွ်င္ ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ တြန္းေစျခင္း
📍ဂ်ံဳနယ္ျခင္း
📍လက္အားသံုး၍ ဖိရေသာ ကစားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားျခင္း

🔷(၃) အိမ္ျပင္ပတြင္ကစားႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ ဥပမာမ်ား

📍ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ပိန္ေပါင္ေဘာလံုးေလးကို သစ္ကိုင္းေပၚ (သို႔) အဝတ္လွမ္းႀကိဳးေပၚခ်ည္၍ ဘက္တံႏွင့္ ႐ိုက္ကစားျခင္း
📍ျခံထဲမွ (သို႔) အိမ္ေဘး အိမ္ေရွ႕မွ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားလွဲေစျခင္
📍ေရပံုးေလးထဲ သဲ(သို႔) ေရထည့္သယ္တိုင္းကစားေစျခင္း
📍ေရပံုးငယ္ႏွင့္ အိမ္သုတ္ေဆးတံေပးၿပီး အိမ္နံရံကို ေဆးသုတ္တမ္းကစားေစျခင္း
(ေဆးမပါပါ)
📍ေလွကား အတက္အဆင္းလုပ္ျခင္း
📍စက္ဘီးစီးေစျခင္း
📍လက္ႏွစ္ဖက္သံုးရေသာ ေဘာလံုးပုတ္ျခင္းစသည့္ အျခားအားကစားနည္းမ်ား ကစားေစျခင္း

လက္သန္မာျခင္းသည္ လက္မႈပညာႏွင့္ အသက္ေမြးသူမ်ားအတြက္သာမက အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရသူမ်ားတြင္ပါ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အရည္အေသြးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits & Reference- RCH Occupational Health Fact Sheet
#naynaymoeswe