ကေလးမ်ားနဲ႕အတူကစားရန္ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညြန္ ( A parent guid to play)

ေမြးစနွင့္ အထက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားနည္းမ်ား။
____________________________________________________(၁)ယိမ္း…ယိမ္း.. ယိမ္း..
*******************

ကေလးတို႕ဟာ ေဖေဖ ေမေမတို႕ရဲ႕ အသံၾကားရတာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ေဖေဖ ေမေမတို႕ရဲ႕ ေထြးေပြးတဲ့ အထိအေတြ႕ကို နွစ္သက္ပါတယ္။ေဖေဖ ေမေမတို႕ စည္းဝါးက်က်ေလး ယိမ္းႏြဲ႕ေပးတာကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ မိဘမ်ား အေနနဲ႕ ဒီေခ်ာ့ျမဴတဲ့အရာသုံးမ်ိဳးစလုံးကို ေပါင္းစပ္ျပီး မိမိတို႕ရဲ႕ ေပါင္ကို ပုခက္အေနနဲ႕လည္းေကာင္း၊ ေမေမတို႕ရဲ႕ အသံကို သားေခ်ာ့ေတးအေနနဲ႕လည္းေကာင္း အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

ကေလးငယ္ကို ေပါင္ေပၚမွာ တင္ထားျပီး ထိုင္ခုံတစ္လုံးေပၚမွာ ထိုင္ပါ။ ကေလးရဲ႕ ေျခေထာက္မ်ားဟာ မိမိရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ဆီကို ဦးတည္ေနေစပါ။ ကေလးရဲ႕ ဦးေခါင္းကို မိမိရဲ႕ လက္နဲ႕ အုပ္ကိုင္ျပီး မိမိရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာကို ဘယ္ညာ ညင္သာစြာ ယိမ္းေပးပါ။ ဒီလို ယိမ္းႏြဲ႕ေနစဥ္မွာ ကေလးငယ္ကို စကားေျပာေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ သီခ်င္းဆိုေပးတာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ လုပ္ေပးရပါမယ္။

အက်ိဳးေက်းဇူး
************
ဒီလို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ဟာ မိဘတို႕ရဲ႕ ဆိုျပေနတဲ့အသံ၊ ေထြးေပြ႕ကိုု္င္ထားတဲ့ လက္ရဲ႕အထိအေတြ႕၊ မိဘတို႕ရဲ႕ မ်က္နွာကို ျမင္ေနရတဲ့ျမင္ကြင္း စတာေတြဟာ ေမြးစ ကေလးငယ္ကို လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈကို ခံစားေစရျပီး နွစ္သိမ့္မႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုယိမ္းေပးျခင္းဟာ တခါတေလ ကေလးငယ္ကို အိပ္ေပ်ာ္သြားေအာင္လည္း ျပဳလုပ္နိုု္င္စြမ္းပါတယ္။ ကေလးငယ္တို႕သုံးလထဲကိုေရာက္လာရင္ေတာ့ မိဘမ်ားရဲ႕ အျပံဳးနဲ႕ စကားလုံး ေတြဟာ သူတို႕ေလးေတြကို ခိုးခိုးခစ္ခစ္ အသံျပဳလာေအာင္ ၊ ျပန္လည္ ရယ္ျပ ျပံဳးျပလာေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးပါတယ္။

* ခႏၶာကိုယ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း ( body awareness)
* နားေထာင္နိုု္င္စြမ္းရည္ ( listening)
* အျမင္အာရုံဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ( visual development)
တို႕ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

( ပုံစာ- ကေလးကို ဘယ္ညာ ယိမ္းေပးေနစဥ္မွာ
မ်က္လုံးခ်င္းဆုံေအာင္ ၾကည့္ေပးျခင္းျဖင့္ မိဘနဲ႕ သားသမီးၾကား အနက္ရႈိင္းဆုံး ခ်ည္ေနွာင္ၾကိဳးကို ခိုု္င္မာေစပါတယ္)

ေမတၱာျဖင့္
ယုငယ္ ( နီတိုးေလးေမေမ)