ကိုယ္တိုင္လုပ္ ပလုတ္တုတ္? DIY rattle

ေမြးစကေလးဟာ အိပ္ေနခ်ိန္ေတြမ်ားပါတယ္။ နိုးတဲ့ခ်ိန္ေလးခဏမွာ ကစားေပး အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမွႈ ျပဳလုပ္ေပးလို႕ ရေနပါၿပီ။

ကေလးရဲ့ အၾကားအာရုံကို နႈိးဆြဖို႕ရာ အသံေလးေတြနဲ႔ က်င့္ေပးလို႕ ရတာေပါ့။
ဘယ္ဘက္က ပလုတ္တုတ္ေလးလႈပ္ေပး… ညာဘက္က ပလုတ္တုတ္ေလးလႈပ္ေပး… အေပၚဘက္က ပလုတ္တုတ္ေလးလႈပ္ေပး… စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

ခု သိပ္မသိေသးေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ ေပ်ာ္တတ္လာမယ္ေလ။ အရမ္းႀကီး အၾကာႀကီးနဲ႕ ဆူဆူညံညံ မလုပ္မိဖို႕ေတာ့ လိုတယ္ေနာ္။

Rattle ေလးက အိမ္မွာရွိတဲ့ ဆန္နည္းနည္းကို ဗူးလြတ္ေလးထဲ ထည့္ထားတာပါပဲ။ လြယ္တယ္မဟုတ္လား။

ေမတၱာျဖင့္
ယုငယ္