သားသားမီးမီးေလးေတြ ႀကီးထြားဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔က ေမေမေဖေဖတုိ႔ေပၚမူတည္

သားသားမီးမီေလးေတြ အသက္အရြယ္အလုိက္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားဖုိ႔ဆိုတာ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေမေမေဖေဖတုိ႔က သိေနဖုိ႔ပါပဲ။

 သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိကလိုအပ္တာက ႏို႔တိုက္ေကြ်းတာနဲ႔ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ဖို႔ပါပဲ။  အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္တာက သူတို႔ေလးေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိလာေစမွာပါ။

ေမြးခါစ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔ ေမေမေဖေဖတို႔ လုပ္ေပးသင့္တာက

  • ေမြးခါစ သားသားမီးမီးေလးေတြက မကစား တတ္ေသးပါဘူး။ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ မ်က္စိနဲ႔ နားေတြကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာစူးစမ္းၾကပါတယ္။
  • ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ အသံေတြကို သိေနေစခ်င္ရင္ေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြနဲ႔ မၾကာခဏ စကားေျပာေပးပါ။ ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ စကားသံေတြကို ၾကားပါမ်ားလာရင္ သူတို႔ေလးေတြ မွတ္မိေနပါလိမ့္မယ္။
  • သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ အျမင္အာရံုဟာ လက္တကမ္းစာေလာက္ အထိ ျမင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔ အေနနဲ႔ မၾကာခဏ သီခ်င္းဆိုျပတာေတြ စကားေျပာတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
  • သားသားမီးမီးေလးေတြ အိပ္တဲ့ေနရာကို အပူခ်ိန္မွ်တေအာင္ ထားေပးပါ။ ပူလြန္းတဲ့ အခန္းထဲမွာ မသိပ္ပါနဲ႔။
  • သားသားမီးမီးေလးေတြ အိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆူညံ့သံေတြ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါ။

အသက္(၂)လအရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔ ေမေမေဖေဖတို႔ လုပ္ေပးသင့္တာက

   • ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို စိတ္ဝင္စားလာတာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔က သီခ်င္းဆိုျပတာ၊ စာဖတ္ျပတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
   • သားသားမီးမီးေလးေတြကို ခ်ီတဲ့အခါမွာ ေနာက္ေက်ာနဲ႔ ဦးေခါင္းကို ထိန္းေပးထားဖို႔ လိုပါတယ္။
   • သူတို႔ေလးေတြက ေမေမေဖေဖတို႔ကို သိေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေတြ အိပ္ေပ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ထိ ေဘးကေန ရွိေနသင့္ပါတယ္။
   • သူတို႔ေလးေတြ ေပ်ာ္တဲ့အခါမွာ ျပံဳးျပေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။
   • သားသားမီးမီးေလးတို႔ကို ခ်ီတ့ဲအခါ ေနာက္ျပန္ မက်ေအာင္ သတိထားပါ။
   • သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ လက္ေလးေတြဟာ အရုပ္ကေလးေတြကို ကိုင္ႏို္င္ၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔က သူတို႔ေလးေတြေဆာ့ဖို႔ အရုပ္ေလးေတြ ဝယ္ေပးထားသင့္ပါတယ္။

From Kalay with