ေရယုန္

အရည္ၾကည္ဖုေလးေတြ စထြက္မယ္။ ကိုယ္ခံအားက်ေနခ်ိန္၊ စိတ္အရမ္းပင္ပန္းခ်ိန္နဲ႕ အားနည္းခ်ိန္ေတြမွာ ထြက္တတ္တယ္။ တစ္ခါေရာဂါပိုးဝင္ဖူးရင္ တသက္လံုးမေပ်ာက္ေတာ့ဘဲ အားနည္းခ်ိန္မွာ ျပန္ျပန္ထြက္တယ္။ အရည္ၾကည္ဖုေလးေတြ ၾကီးလာမယ္၊ ေပါက္ထြက္ျပီး အနာျဖစ္မယ္။ အရမ္းနာတယ္။ အရည္ၾကည္ဖုစထြက္ခ်င္ျပီဆိုတာ သိတာနဲ႕ ေရယုန္ေပ်ာက္လိမ္းေဆးလိမ္းေပးရင္ အနာျဖစ္တဲ့အထိ မေရာက္ဘဲ ေပ်ာက္သြားတယ္။ သိပ္ဆိုးရင္ ေဆးေသာက္လို႕ရတယ္။ ၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြမွာေတာ့ ျဖစ္ခဲပါတယ္။