Folliculitis

ျမန္မာလိုေတာ့ ေမြးက်ြတ္နာလို႕ ေခၚတယ္။ အေမြးေပါက္တဲ့ အိတ္ကေလးေတြကေန ပိုးဝင္တာ။ ျပည္တည္မယ္၊ အနာရင္းတတ္တယ္။ ၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြမွာ ျဖစ္ခဲတယ္။