Milia

ႏွာေခါင္း၊ ပါးေလးေတြနဲ႕ နဖူးမွာ ထြက္တတ္တယ္။ ေမြးကာစေလးေတြမွာ ထြက္ေလ့ရွိတယ္။ အႏၱရာယ္မရွိဘူး။ ဘာေဆးမွလိမ္းစရာမလိုဘဲ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္။