ကေလး၏ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းတြင္းပိုးဝင္ျခင္း 🔵

💧အျဖစ္မ်ားေသာျပႆနာျဖစ္၍ မိဘမ်ား မွန္ကန္စြာနားလည္သိရွိေစလိုသည္။

(၁) ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္း တည္ရွိပံု💧

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဗယ္ညာ ေက်ာက္ကပ္ ၂ ခုမွ ဆီးပိုက္ႁပြန္ႏွစ္ေခ်ာင္းဆင္းလာၿပီး ဆီးအိတ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္သည္။ ဆီးအိတ္ထဲတြင္ ဆီးျပည့္တင္းလာလွ်င္ ဆီးသြားႁပြန္ငယ္မွတဆင့္ ကေလးက ဆီးသြားသည္။

(၂) ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ပံု💧

ဆီးသြားေပါက္ထဲသို႔ ဝင္လာေသာ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စအိုဝတြင္စြန္းက်န္ရစ္ႏိုင္သည့္ မစင္ႏွင့္ ေသးခံ၊ ဝမ္းခံမ်ားတြင္ စြန္းေပေနေသာ မစင္မွ လာပါသည္။

ထိုေရာဂါပိုးမ်ားက ဆီးသြားႁပြန္ငယ္မွ ဆီးအိတ္ထဲသို႔ တက္သြားကာ ဆီးအိတ္ကို ေရာင္ရမ္းေစပါသည္။ ထိုအဆင့္တြင္ မကုလွ်င္ အေပၚသို႔ ထပ္တက္သြားၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကို ေရာင္ရမ္းေစႏိုင္ပါသည္။ မကုလွ်င္ ပိုးမႊားမ်ားက ေသြးမွတဆင့္ တစ္ကိုယ္လံုးပ်ံ႕ႏွံ ့ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိသည္။

(၃) ေရာဂါ အျဖစ္မ်ားသူ💧

သမီးငယ္မ်ားက ဆီးသြားႁပြန္ငယ္တို၍ ေရာဂါပိုးက ဆီးအိတ္သို႔ အေရာက္လြယ္ၿပီး ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းတြင္း
ပိုးဝင္ျခင္း ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမြးရာပါ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းျပႆနာရွိသူမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၄) ေရာဂါလကၡဏာမ်ား💧

-အဖ်ား
-ႏို႔စို႔နည္းျခင္း
-အစားနည္းျခင္း
-ဆီးအနံ ့ပံုမွန္ထက္ ပိုနံျခင္း
-ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း
-ဆီးသြားလွ်င္နာက်င္ျခင္း
-အန္ျခင္း
-ဆီးသြားအႀကိမ္ေရ ပံုမွန္ထက္မ်ားျခင္း
-ဆီးပမာဏ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ အဖ်ားႀကီးျခင္းႏွင့္ အန္ျခင္းပဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္ေလ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕လြယ္ေလျဖစ္၍ ေစာေစာကုဖို႔အေရးႀကီးသည္။

(၅) ေရာဂါရွာေဖြနည္း💧

ဆရာဝန္က ကေလးငယ္ကို အဖ်ားတိုင္းၿပီး ဖ်ားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြဖို႔ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္း၊ ရင္ဘတ္၊ ဝမ္းဗိုက္၊ အေရျပား အားလံုးစမ္းသပ္ဖို႔လိုသည္။ ဖ်ားသည့္ အေၾကာင္း ရွာမေတြ႕လွ်င္ ဆီးစစ္လိမ့္မည္။

ဆီးနမူနာမယူခင္ ဆီးသြားေပါက္ဝန္းက်င္ကို သန္႔စင္ေပးပါ။ မဟုတ္လွ်င္ အေရျပားမွ ပံုမွန္ရွိေနေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား ဆီးထဲ ပါသြားၿပီး အေျဖမွားႏိုင္ပါသည္။ ကေလးႀကီးလွ်င္ ဆီးေပါက္ခိုင္းၿပီး စစခ်င္းထြက္လာေသာ ဆီးကို မယူဘဲ အလယ္စီးေၾကာင္းကို ဖမ္းယူပါ။ ကေလးငယ္လွ်င္ ဆီးေပါက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ယူဖို႔ စိတ္ရွည္ရသည္။

ဆီးနမူနာကို ေဆးခန္းတြင္ ဆီးစစ္တံေလးႏွင့္စစ္လွ်င္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းရွိမရွိ ၂ မိနစ္အတြင္းသိႏိုင္ပါသည္။ ဆီးနမူနာကို ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ၿပီး ပိုးေမြးလွ်င္ ၂ ရက္ အတြင္း သိႏိုင္ပါသည္။

(၆) ေရာဂါကုသနည္း💧

လကၡဏာစေပၚၿပီး ၂ ရက္အတြင္းသိလွ်င္ ပါးစပ္မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆး Antibiotics တိုက္၍ ေပ်ာက္သည္။ ေနာက္က်မွ သိလွ်င္ ပိုးက ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ေသြးသို႔ ပ်ံ ့ႏွ ့ံေနေသာ လကၡဏာမ်ားရွိသည့္အခါ ေသြးျပန္ေၾကာမွ ပိုးသတ္ေဆးေပးရပါသည္။

ကေလးကို အနားေပးပါ။ ကေလး အရြယ္ေပၚမူတည္၍ မိခင္ႏို႔ပိုတိုက္ျခင္း၊ ေရမ်ားမ်ားတိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆီးအိတ္ကို ေဆးေၾကာေပးႏိုင္သည္။

(၇) ေရာဂါကာကြယ္နည္း💧

ေသးခံ၊ ဝမ္းခံကို ညစ္ေပသြားတိုင္း လဲေပးပါ။ ကေလး ဝမ္းသြားၿပီးတိုင္း ေသခ်ာ သန္႔စင္ေပးပါ။ သန္႔စင္သည့္အခါ ေရွ႕မွ ေနာက္သို႔ သုတ္ေပးပါ။ ေနာက္မွ ေရွ႕သို႔ သုတ္လွ်င္ မစင္မွ ေရာဂါပိုးမ်ား ဆီးသြားေပါက္ဝနား ေရာက္လာႏိုင္သည္။

အသက္ေပၚမူတည္၍ တစ္ေန႔တာ ေသာက္ေသာ ေရဓာတ္ လံုေလာက္မႈရွိပါေစ။

(၈) ေရရွည္မွာ အႏၲရာယ္ရွိမရွိ💧

ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ေသာကေလးကို အခ်ိန္မီကုသႏိုင္လွ်င္ ပကတိျပန္ေကာင္းၿပီး ေရရွည္မွာ ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။

မၾကာခဏျဖစ္ေသာ္ ေက်ာက္ကပ္အပါအဝင္ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိမရွိ အာထရာေဆာင္း႐ိုက္သင့္သည္။

ကေလးဘဝတြင္ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းကို အႀကိမ္မ်ားစြာ ခံစားရေသာကေလးက လူႀကီးအရြယ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ အနာရြတ္ျဖစ္၍ ေသြးတိုးေရာဂါရတတ္ပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Reference- Kid Health Information, Royal Children Hospital, Australia.
#uti
#naynaymoeswe