ကေလးႏွင့္ ခ်ိဳလိမ္

ကေလး အမ်ားစုက ခ်ိဳလိမ္စုပ္ျခင္းျဖင့္ ဇိမ္ခံေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးဂ်ီက်လွ်င္ ငိုလွ်င္ ခ်ိဳလိမ္က အသံုးတည့္သည္။ ကေလးကို ၿငိမ္ေအာင္ထားရန္ ခ်ိဳလိမ္ ေပးသံုးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၆ လေအာက္ ကေလးကို ခ်ိဳလိမ္ေပးစို႔လွ်င္ ကေလးကိုယ္ခံအား လံုေလာက္စြာ မဖြံ ့ျဖိဳးေသး၍ ခ်ိဳလိမ္မွ တဆင့္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ကူးစက္ေရာဂါ ရႏိုင္ပါသည္။ သံုးခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ဆူေအာင္တည္ထားေသာ ေရေႏြးႏွင့္ ေသခ်ာ ေဆးေၾကာေပးပါ။ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ေဆးပါ။ ေရေႏြးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ခ်ိဳလိမ္အမ်ိဳးအစားဝယ္ယူပါ။

ကိုယ္ခံအား ဖြံၿဖိဳးစျပဳလာေသာ ၆ လ ေက်ာ္ ကေလးအတြက္ သံုးလွ်င္ သံုးၿပီးတိုင္း ဆပ္ျပာႏွင့္ ေသခ်ာ ေဆးဖို႔ လိုပါသည္။ ခ်ိဳလိမ္ ကြဲေနသလား အရမ္းေဟာင္းေနလား ပံုမွန္စစ္ေပးပါ။ ၿပဲေသာအစေလးမ်ား ႏွာေခါင္းေပါက္ထဲ မဝင္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ိဳလိမ္ကို ႏို႔တိုုက္ၿပီးစ အစာေကၽြးၿပီးစတြင္သာ တပ္ေပးပါ။ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားက ခ်ိဳလိမ္တပ္ထားေပးလွ်င္ ႏို႔မစို႔ျခင္း အစာမစားျခင္းမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

ေရရွည္ ေပးသံုးျခင္းျဖင့္ ကေလးကခ်ိဳလိမ္ကို အစြဲလမ္းလြန္ၿပီး ခ်ိဳလိမ္တပ္ေပးမွ အိပ္တာမ်ိဳး, ပါးစပ္မွ ျပဳတ္ထြက္သြားလွ်င္ ညသန္းေခါင္ ေအာ္ငိုတာမိ်ဳး မၾကာခဏ ျဖစ္ေသာ္ မိဘ အိပ္ေရးပ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ခိ်ဳလိမ္ကို ႏွစ္ခ်ီၿပီး အၿမဲတေစေပးသံုးျခင္းျဖင့္ ကေလးသြားမ်ား မညီမညာ ေပါက္ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ိဳလိမ္တြင္ ပ်ားရည္ႏွင့္ သၾကားရည္တို႔ မသုတ္ေပးပါႏွင့္။ သြားပိုးစားတတ္ပါသည္။

ခ်ိဳလိမ္ကို ကေလးလက္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ မခ်ည္ေပးပါႏွင့္။ ႀကိဳးက မေတာ္တဆ လည္ပင္းစြပ္မိလွ်င္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ– Child Health Myanmar Page
Reference- Raising Children Net
Photo credits to Google