💟ကေလး ႏႈတ္မၾကမ္းေအာင္💟

စကားေျပာ ယဥ္ေက်းျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ယဥ္ေက်း၍ ႏႈတ္ခ်ိဳသူမ်ားကို အမ်ားက ခ်စ္ခင္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစသည္။ ထိုသူတို႔သည္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အမ်ားထံမွလည္း အကူအညီ ပိုရႏိုင္သည္။

မိဘက ေပးႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးဥစၥာစည္းစိမ္သည္ ၿမဲခ်င္မွၿမဲမည္။ သို႔ေသာ္ မိဘက ေပးသည့္ ႏႈတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြသည္ သားသမီး၏ ဘဝတစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ လူ႔အရည္အေသြးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ကေလးသည္ မိခင္ ဗိုက္ထဲတြင္ စတင္နားၾကားသည္။
ပထမႏွစ္တြင္ ၾကားသမွ် မွတ္သားသည္။
ပထမႏွစ္မကုန္ခင္ စကား စတင္ေျပာဖို႔ႀကိဳးစားၿပီး ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္တြင္ ဝါက်မ်ားစေျပာၿပီ။
အသက္ ၁ ႏွစ္ခြဲတြင္ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာျခင္း၊ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို စတင္ကြဲျပားခြဲျခားသိသည္။
အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ၾကားအရြယ္သည္ ၾကားသမွ်ကို အတုယူေျပာတတ္ဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

📛႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ား၊ မႏွစ္လိုဖြယ္ စကားလံုးမ်ား၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားလံုးမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမ်ားကို ဘယ္ကေလးမွ မၾကားဘဲ တတ္မည္မဟုတ္၍ ထိုစကားလံုးမ်ားကို မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားက ႀကိဳးစားၿပီး ေရွာင္ရွားပါ။

📛မိဘက မေျပာလွ်င္ေတာင္ ႀကီးျပင္းရာဝန္းက်င္တြင္ ႏႈတ္ၾကမ္းသူမ်ားရွိလွ်င္ ကေလးက အတုခိုးၿပီး အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ႏိုင္သည္။

📛ကေလးက ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်ေသာ စကားလံုးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္စေျပာလွ်င္ ရယ္စရာအျဖစ္ လက္ခံျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္သည့္ သေဘာႏွင့္ ကေလး ထပ္ေျပာေအာင္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားပါ။

📛ကေလးက မခ်ိဳသာေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကို စိတ္ဆိုးခ်ိန္တြင္ ေျပာတတ္သြားလွ်င္ ကေလးကို စိတ္ဆိုးေအာင္ ထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ၿပီး ထိုစကားလံုးကို ထပ္ေျပာေအာင္ တမင္လုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳပါႏွင့္။

💟နားေသးေသးေလးမ်ားမွ မၾကားအပ္ေသာ စကားမ်ားကို ပါးစပ္ႀကီးႀကီးမ်ားမွ မေျပာမိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ႏႈတ္ခ်ိဳ ယဥ္ေက်းေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးပါသည္။💟

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credits to Google
#naynaymoeswe