ကေလးငယ္မ်ားရဲ ႔အေရျပား ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ကာကြယ္နည္း

ေသးခံအဝတ္အသစ္ျဖင့္ ျပန္မထုပ္မွီ ကေလးတင္ပါးကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ အဝတ္ျဖင့္ ညင္သာစြာ တို႔ျပီးေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးအမ်ားစုက ေမြးဖြားလာတာနဲ႔အႏွီးနဲ႔ ထုပ္ထားေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ကိုယ္ေပၚတြင္ အနီကြက္ကဲ့သို႔ေသာ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာအႏီွးေလာင္ျခင္းလို႔လဲ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ေသးမ်ားနဲ႔မစင္မ်ားမွတဆင့္ ထိေရာက္ေပက်ံမွုမ်ားမွ စတင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ဒီလိုအေရျပားေပၚမွာေရာင္ရမ္းျပီးအနီကြက္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္နဲ႔ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

ကေလးေသးခံအဝတ္မ်ားကို မၾကာခဏေစာင့္ၾကည့္လဲလွယ္ေပးပါ

ကေလးကိုအႏွီးဝတ္ေပးထားတယ္ဆိုပါက ေသးစိုျခင္းနဲ႔ခ်ီးပါျခင္းကို ျပဳလုပ္ျပီးသည္နဲ႔ အႏွီးကိုလဲလွယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာကေလးကို ေသး ေတြ မစင္ေတြနဲ႔ အၾကာၾကီးထိေတြ႕ျခင္းမွ ကာကြယ္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကေလးဝမ္းသြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာဆို ကေလးေသးခံအဝတ္မ်ားကို မၾကာခဏလဲေပးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

 တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေသးခံအဝတ္မ်ားကို ခြ်တ္ထားေပးပါ

ဒိုက္ပါဝတ္ထားတဲ့ ကေလးျဖစ္ေစ အႏွီးနဲ႔ဝတ္ထားတဲ့ကေလးျဖစ္ေစ တတ္ႏိုင္သမွ် ခြ်တ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးထားတာက ကေလးငယ္မ်ားကိုပူေလာင္တင္းက်ပ္မေနေစပဲ အေရျပားကို လတ္ဆတ္ေသာ ေလမ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ေနေစပါတယ္။ ေသးခံအဝတ္ကို အျမဲခၽြတ္ထားရန္ အဆင္မေျပေသာ္လည္း လတ္ဆတ္ေသာ ေလမ်ားႏွင့္ ထိေတ႔ြမွသာ အနာေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရစိမ္ထားေသာ တစ္ရွုးလံုးေလးမ်ားနဲ႔ သုတ္ေပးပါ

ကေလးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳတဲ့ ေရေႏြးစိမ္ထားေသာ တစ္ရွုးလံုးေလးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးတာကလည္း ေရနဲ႔ေဆးေပးတာနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံု အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ရွဳးလံုးေတြကေတာ့ အနံ႔နဲ႔အရက္ျပန္မပါဝင္တဲ့ တစ္ရွုးမ်ားကို အသံုးျပဳတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေကာ္ဗူးလြတ္တခုထဲမွာ အနားသတ္ထားတဲ့ ဝါဂြမ္းလံုးေလးမ်ားကို ေရေႏြးစိမ္ျပီး သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ေဆးေၾကာျပီးေနာက္ ကေလးတင္ပါးကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ

ေသးခံအဝတ္အသစ္ျဖင့္ ျပန္မထုပ္မွီ ကေလးတင္ပါးကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ အဝတ္ျဖင့္ ညင္သာစြာ တို႔ျပီးေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ပြတ္တိုက္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါဘူး။

  ေသးခံအဝတ္ေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တင္းၾကပ္သည့္ေဘာင္းဘီမ်ား

(တခါသံုးေဘာင္းဘီမ်ား) ကို အသံုးမျပဳရပါဘူးေနာ္။ ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာတင္းက်ပ္တဲ့ တခါသံုးေဘာင္းဘီမ်ားက စိုစြတ္မွုကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး အပူေလာင္တာကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါတယ္။

From Kalay with