ေမြးကင္းစကို ေရတိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားလိုသူမ်ား သိေစရန္ ေရးေပးပါသည္

၆ လေအာက္ကေလး ေရမတိုက္နဲ႔ ေျပာျခင္းသည္ ကေလးကို ေရငတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ ဗူး formula မွ ေပးေသာေရႏွင့္ လံုေလာက္ၿပီဟု ေျပာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူႀကီးတိုက္ေသာ ေရပို ကို မဖြံၿဖိဳးေသးေသာ ကေလး၏ ေက်ာက္ကပ္က မစြန္႔ႏိုင္ေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာတြင္း ေရႏွင့္ဆားမမွ်ဘဲ ေရပိုက ဦးေႏွာက္ထဲ ေရာက္သြားပါသည္။ ေရ”ပို” ပမာဏေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကေလးခံစားရႏိုင္ပါသည္။

(၁) မ်က္ႏွာေဖာေရာင္ျခင္း
(၂) ဦးေႏွာက္ေလးလံထိုင္းမွိုင္း၍ ခါတိုင္းထက္ အိပ္ငိုက္ျခင္း
(၃) ဦးေႏွာက္ ေရာင္ပြ၍ အလြန္အကၽြံငိုျခင္း
(၄) ႂကြက္သားမ်ား ပံုမမွန္လႈပ္ရွားျခင္း/ ႂကြက္တက္ျခင္း
(၅) အန္ျခင္း
(၆) အျခားအေၾကာင္းမရွိဘဲ တက္ျခင္း
(၇) အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ၿပီး ေသဆံုးျခင္း
(၈) မေသေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္ နိမ့္က်ျခင္း, နားေလးျခင္း, လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာႂကြက္သားမ်ား ရာသက္ပန္ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမြးကင္းစႏွင့္ ၆ လေအာက္ကေလးကို ေရ”ပို” တိုက္မိျခင္းသည္ မသိနားမလည္၍လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးအခက္အခဲႀကီးလြန္း၍ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္ရာတြင္ ေရပိုထည့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္ရာတြင္ တခါတရံ မေတာ္တဆမွားယြင္းျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဤစာဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေမြးစကေလးကို ေရတိုက္လိုသူမိဘဘိုးဘြားမ်ား နားလည္မႈရရွိသြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

*********************************
ၾကားဖူးခဲ့ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပေပးလိုပါသည္။

(၁) မိခင္ႏို႔တိုက္လည္း ေရပါတာပဲ။ တိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: ေမြးကင္းစမွ ၆ လ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာတိုက္ေကၽြးပါဆိုသည္မွာ ေရထပ္မတိုက္ပါႏွင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေရမတိုက္ပါႏွင့္ဟု ဆိုျခင္းမွာ မိခင္ႏို႔တြင္ ကေလးအတြက္လံုေလာက္ေသာ ေရဓာတ္ပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ႏွို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္လဲ ေရထည့္ရတာပဲ။ ေရတိုက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: မိခင္ႏို႔ကို က်န္းမာေရးအရျဖစ္ေစ, အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မတိုက္ႏိုင္၍ ႏို႔မႈန္႔ေဖ်ာ္တိုက္ေသာအခါ Formula Milk ေဖာ္မ်ဴလာ ႏို႔ ကို ၫႊန္းပါသည္။ Formula ဆိုသည္မွာ ပံုေသနည္းအတိုင္းအတိအက်လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏို႔မႈန္႔မ်ားတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္တစ္ေန႔တာအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရပမာဏကို တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ႏို႔မႈန္႔ဘယ္ႏွစ္ဇြန္းကို ေရဘယ္ေလာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရန္ တိက်စြာ ၫႊန္းထားေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔မႈန္႔ဗူးတိုက္ၿပီး ေရ”ပို”တိုက္ရန္မလိုပါ။

(၃) ကၽြန္မကေလးေမြးၿပီး အသားဝါလို႔ ဆရာဝန္မသိေအာင္ ေရခိုးတိုက္မွ အသားဝါ ေပ်ာက္သြားတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္: ေမြးစ ကေလး အသားဝါျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုက အခ်ိန္တိုအတြင္းေပ်ာက္သြားပါသည္။ ေရခိုးတိုက္လို႔ အသားဝါေပ်ာက္သြားျခင္းမဟုတ္ပါ။

(၄) ကၽြန္မကေလးက ေရတိုက္ၿပီးႀကီးလာတာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။

ေျဖရွင္းခ်က္: တိုက္တဲ့ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္းေသသြားေသာကေလးမ်ားရွိခဲ့သလို ေရရွည္မွာ မသိမသာနဲ႔ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္လည္းရွိသည္ဟုသာ သတိေပးလိုပါသည္။

(၅) Gripe Water ကို ကေလးေလထိုးရင္ေပးေတာ့လဲ ေရပါတာပဲ။

ေျဖရွင္းခ်က္: Gripe Water ဟာ ကေလးေလထိုးျခင္းကို ဘာေကာင္းက်ိဳးမွ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ၾသစေတးလ် ႏွင့္ အေမရိကန္ ကေလးေဆးရံုမ်ားမွာ သတိေပးထားပါသည္။ မသံုးပါႏွင့္။

(၆) ကၽြန္မႏိုင္ငံျခားမွာေနလာတာ ႏို႔စို႔ ကေလးကို ေရတိုက္တာအၿမဲေတြ႕ပါတယ္။ တိုက္သာတိုက္ပါ။

ေျဖရွင္းခ်က္: ႏိုင္ငံျခားမွာေနတဲ့လူတိုင္း အမွားအမွန္မသိပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို အမွားလုပ္သူ အမွန္မသိသူ လူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အရာရာတိုင္း, လူတိုင္းကို အတုခိုးစရာမလိုပါ။

(၇) ေရမေသာက္လွ်င္ အသည္းေျခာက္တယ္ ၾကားဖူးလို႔ ေရတိုက္ပါတယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္: အသည္းေျခာက္ျခင္းသည္ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သူမ်ား, အခ်ိဳ႕ေသာ အသည္းေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားႏွင့္ အဝလြန္ေရာဂါရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ ႏို႔စို႔ ကေလးေရမတိုက္ျခင္းႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ပါ။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ပါေစ။

#ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)
Photo Credit to Google