ေမြးကင္းစ အရြယ္ သားသားမီးမီးတို႕ရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္တိုးတက္မႈ

ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ႕ဦးေနွာက္မွာ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းပါဝင္ပါတယ္။

ေမြးကင္းစကေန သားသားမီးမီးတို႕ရဲ႕ အသိဉာဏ္ဟာ ဘယ္လိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသလဲဆိုတာကုိ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားၾကမွာပါ။ေမြးလာတဲ့ ကေလးေလးရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႕ အရြယ္အစားကို တိုင္းတာလို႕ ရနုိင္ေပမယ့္  ဦးေနွာက္ကိုေတာ့ တုိင္းလို႕မရနိုင္ဘူးကိုး။ ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ႕ဦးေနွာက္မွာ ခႏၶာကိုယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အစိတ္အပုိင္းပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို အိပ္ရမယ္၊ ဘယ္လို စားရမယ္၊ ဘယ္လို မစင္စြန္႕ရတယ္ ဆိုတာေတြကို သိၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို သင္ယူေလ့လာဖို႕လည္း သားသားမီးမီးေတြရဲ႕ ဦးေနွာက္က အမ်ားၾကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သားသားမီးမီးတို႔ရဲ႕ သိျမင္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ မွတ္ဥာဏ္၊ အေတြးအျမင္၊ ဘာသာစကား၊ ရုပ္ခႏၶာရဲ႕ ညီညြတ္စြာ လႈပ္ရွားျပဳမူနုိင္စြမ္း စတာေတြအတြက္ ဦးေႏွာက္က တျဖည္းျဖည္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အစျပဳသလဲဆိုေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ ကတည္းက အသံေတြကို သင္ယူနုိင္တာေလ။ ေမြးျပီးလို႕ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ ကေလးဟာ အမူအယာျဖစ္ပ်က္တာေတြကို သေဘာေပါက္လာတယ္။ဒါေပမယ့္ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကို မွတ္မိနုိင္စြမ္းကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာမွ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ သားသားမီးမီးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတို႔က တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ မိဘေတြက ကူညီေပးလို႕ရတာေတြရွိပါတယ္။ ကေလးေလးေတြက ေမြးျပီးျပီဆိုတာနဲ႕ ၾကည့္ျပီးသင္ယူၾကတယ္။ ကေလးေလးက အေမရဲ႕ အနံ႕နဲ႕ အသံကိုမွတ္မိတယ္။ ေမေမ့ရဲ႕ မ်က္နွာကို မွတ္တယ္၊ ေမေမ့ရဲ႕ေလယူေလသိမ္းေတြကိုနားေထာင္တယ္။ ေနာက္ျပီး နႈတ္ခမ္းလႈပ္ရွားတာကို လိုက္ျပီး အတုခိုးတယ္။  ကေလးေတြက ထပ္ကာထပ္ကာ လုပ္ရင္းသင္ယူၾကတာေၾကာင့္ပဲ မွတ္မိၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၆ လသားအရြယ္ေလာက္ေရာက္ျပီဆုိရင္ေတာ့ အခ်ိန္ေပးျပီး ရုိးရွင္းတဲ့ ကစားနည္းေလးေတြကို သားသားမီးမီးေလးတုိ႔နဲ႕ ကစားပါေနာ္။ အဲ့ဒီ့အခါ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ မွတ္သားနုိင္တဲ့ အပိ္ုင္းက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုျပီး တုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

From Kalay with