သားသားမီးမီးေလးေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးဖို႔ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္တဲ့ ကစားစရာ အရုပ္မ်ား

ေမေမေဖေဖတို႔ သိထားရမွာကေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြ ေဆာ့ကစားေနတဲ့ အရုပ္ေလးေတြဟာ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္တာပါပဲ။

သားသားမီးမီးေလးေတြကို အရုပ္ လက္ေဆာင္ေပးေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုအရုပ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္တာလဲ။ ေမေမေဖေဖ တို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြ ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပ့ံေပးႏိုင္တဲ့ အရုပ္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ေပးတာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အဲဒီအရုပ္ေလးေတြက သားသားမီးမီးေလးေတြကို ေဆာ့ကစားရံုသာမက ဥာဏ္ေသြးဥာဏ္ေသြး ကိုလည္း ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္တယ္ပါတယ္။ ဒါဆို ဘယ္လိုအရုပ္ေလးေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးရမယ္ဆိုတာ Kalay မွ ေျပာျပေပးသြားမယ္ေနာ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလာဒ္ဆိုတာ

သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ သဘာဝကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ဘာသာစကားေတြ နဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အရုပ္ေလးေတြကို ဝယ္ယူေပးတာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ သင္ယူမႈ အစဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္က လႈပ္ရွားမႈေတြကို သင္ယူေနတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြအတြက္ေတာ့ ကစားစရာ အရုပ္ေတြက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြ ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အရုပ္ေလးေတြကို ေဖေဖေမေမ တို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ဥာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစတဲ့ အရုပ္မ်ား

သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ လမ္းညႊန္ ေဆာ့ကစား ႏုိင္တဲ့ အရုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ အတံုးဆက္တဲ့အရုပ္၊ ရထားလမ္းေဆာက္တဲဲ့အရုပ္ေတြနဲ႔ သဲေတြေရေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ေဆာ့ကစားေပးရတဲ့ အရုပ္ ေတြကိုေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြနဲ႔ အတူ ေဖေဖေမေမတို႔ကပါ ဝင္ေရာက္ ကစားေပးႏိုင္တယ္ေနာ္။

တိရစာၦန္ အရုပ္ေလးမ်ား

တိရစာၦန္ အရုပ္ေလးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာေတာ့ ႏူးညံ့ၿပီး ခ်စ္တတ္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ေလးေတြကို ရေစႏိုင္ပါတယ္။ တိရစာၦန္ေလးေတြအေပၚမွာ စာနာသနားျခင္းေတြ နဲ႔ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္ကေလးကို ပိုင္ဆိုင္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏွလံုးသားေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ တိရစာၦန္ အရုပ္ေလးမ်ားနဲ႔ ေဆာ့ကစားခိုင္းပါေနာ္။

ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔

သားသားမီးမီးေလးေတြမွာ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ တိုးလာေစဖုိ႔အတြက္ ပေဟဠိ ကစားစရာ အရုပ္ေလးေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစားခိုင္းပါ။ ပစၥည္းဆက္တဲ့ အရုပ္ကေလးေတြကလည္း သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ စိန္ေခၚႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္တင္ေပးပါတယ္။ ဗိုလ္မရုပ္၊အစားအစာအရုပ္မ်ား နဲ႔ တျခားပလပ္စတစ္ကစားစရာ အရုပ္္မ်ား ကိုလည္း သားသားမီးမီးေလးတု႔ိ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္တယ္ေနာ္။

 From Kalay with