၂)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ သတ္မွတ္ေပးရမယ့္စည္းကမ္းမ်ား

လိမၼာၿပီး မိဘအေပၚသိတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသက္(၂)ႏွစ္ကတည္းက သူတို႔ေလးေတြအတြက္ စည္းကမ္းေလးေတြ ခ်မွတ္ေပးထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။

အသက္(၂)ႏွစ္အရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အျပဳအမူေတြကို ေန႔တိုင္းျပဳလုပ္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ အျပင္ကို ထြက္တဲ့အခါ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကို ခံစားရႏိုင္တာေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေ

တြကို ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ စိတ္ကိုလံုျခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ့္အျပင္ လြတ္လပ္မႈေတြကိုလည္း ထိေတြ႕ခြင့္ေပးဖို႔ Kalay ကေန အၾကံေပးပါရေစ။

စည္းကမ္းရွိတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြျဖစ္လာဖုိ႔ ေမေမေဖေဖတို႔ ေလ့က်င့္ေပးရမွာက

  • ထမင္းစားခ်ိန္
  • အိပ္ခ်ိန္
  • ကစားခ်ိန္နဲ႔
  • နားခ်ိန္ တို႔ကို မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

အျပဳအမူေတြနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို တရားေသမွတ္ထား

သားသားမီးမီးေလးေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကစားႏိုင္ဖို႔ ေနရာကိုလည္း အိမ္အတြင္းမွာ ဖန္တီးေပးထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ (၂)ႏွစ္အရြယ္သားသားမီးမီးေလးေတြက အစြဲအလမ္းႀကီးတာေၾကာင့္ အျပဳအမူေတြနဲ႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို တရားေသမွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ထမင္းစားတဲ့အခါမွာလည္း သူတုိ႔ေလးေတြကို စားေနက် ပန္းကန္မဟုတ္ရင္ စားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔တုိင္းေဆာ့ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ မေတြ႕မခ်င္း ငိုေၾကြးေနပါလိမ့္မယ္။ (၂)ႏွစ္အရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ တစ္ေယာက္ထဲ ေနရမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတုိ႔နဲ႔ ကပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္မအားတဲ့ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာျပထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ရိုက္တာေတြ၊ ဆူတာနဲ႔ ေငါက္တာေတြကို မျပဳလုပ္ဖုိ႔ သတိထားပါ။

နားလည္လြယ္တဲ့အရြယ္

(၂)ႏွစ္အရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြဟာ နားလည္လြယ္ၾကပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြက ေမေမေဖေဖတို႔ေျပာတဲ့ စကားေတြကို စိတ္ဝင္စားေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ေလးေတြကို စာအုပ္ဖတ္ျပတာေတြ၊ သီခ်င္းဆိုတာေတြ၊ အတူတူေဆာ့တာေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ အမူအရာေတြကို စိတ္ဝင္တစား လိုက္ၾကည့္ေနတဲ့အျပင္ အတုလည္းခိုးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတုိ႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးတို႔ကို လိမၼာေရးျခားရွိေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိဘကိုယ္တိုင္ကလည္း မေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြကို သူတို႔ေလးေတြေရွ႕မွာ မျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 

From Kalay with