Reggio Emilia

(၂၁)ရာစု၏ ပညာေရးစနစ္ – Reggio Emilia
________________________________
ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ တျဖည္းျဖည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး (၂၁)ရာစုအတြက္ အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစနစ္မ်ားထဲက တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံလာၾကတဲ့ Reggio Emilia – ရက္ဂ်ီယ္ို အမ္မီးလ်ား စနစ္အေၾကာင္းကို ေ၀မ်ွေပးခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Reggioဟာ စနစ္တစ္ခုလို႔ေျပာတာထက္ မူႀကိဳနဲ႔ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးနဲ႔ ဘ၀ေနထိုင္နည္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚဆိုရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။

စက္မႈေခတ္ပညာေရးအလြန္
…………………………………
ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတိုင္ခင္အခ်ိန္မ်ားမွာ စက္မႈေခတ္ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လုပ္သားေကာင္းမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ဖို႔ အမိန္႔နာခံရန္အတြက္သာ အဓိကသင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ စူးစမ္း႐ွာေဖြခြင့္တို႔၊ တီထြင္ဖန္တီးခြင့္တို႔ကို ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရတယ္။
စစ္အၿပီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ စစ္လက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေလ်ွာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအတြက္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ၿပိဳင္ဆိုင္ပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြကို တီထြင္ဖန္တီးခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးဖို႔ ေက်ာင္းေတြမွာ တာ၀န္ရိွလာပါေတာ့တယ္။ စက္မႈေခတ္ပညာေရးစနစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ပညာေရးစနစ္သစ္ မ်ားစြာထဲမွာ Reggio Emilia စနစ္ဟာလဲ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အီတလီအလယ္ပိုင္းက စနစ္သစ္
……………………………………….
Reggioစနစ္ကို ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးမွာ အီတလီလူမ်ိဳး စိတ္ပညာ႐ွင္ Loris Malaguzzi လိုရစ္(စ္) မာလာဂုဇီက ေမြးဖြားဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ေပၚေပါက္ရာ အီတလီႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း Reggio Emilia ၿမိဳ႕ကိုအစြဲျပဳ ၿပီး ေခၚဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ အႏုပညာ လက္မႈပန္းခ်ီကို တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးၾကတဲ့ အစဥ္အလာေကာင္းရိွပါတယ္။ လက္မႈပန္းခ်ီကို ခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ Project-based learning ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းေပး သင္ယူမႈကို စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ၿပီး ၿပီးျပည့့္စံုတဲ့ ေ႐ွးဦးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစနစ္ကို တီထြင္ခဲ့ၾကတာပါ။
Reggio ကေလးျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈ အႏုပညာရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့___
# ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ျဖည့္ဖို႔လိုေနတဲ့ ဗလာနယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
# ကေလးေတြဟာ ေမြးရာပါ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ လူ႔ေလာကထဲ ေရာက္လာၿပီး စူးစမ္းမႈနဲ႔ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းေတြ အျပည့္ပါလာၾကပါတယ္။
# ပတ္၀န္းက်င္ဆိုတာ ကေလးေတြအတြက္ တတိယဆရာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာကေန ကေလးေတြအတြက္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုရေစၿပီး ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို သိရိွနားလည္ တန္ဖိုးထားတတ္လာေစပါတယ္။

ဘက္စံု ဉာဏ္ရည္ဆီသို႔
……………………………
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စိတ္ပညာ႐ွင္ Howard Gardner ေဟာင္း၀ါ့(ဒ္) ဂါ့(ဒ္)နာက လူေတြမွာရိွတဲ့ ဉာဏ္ရည္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခဲ့ပါတယ္။ လူေတြမွာ ဉာဏ္ရည္တစ္မ်ိဳးထက္ပိုၿပီးရိွတဲ့အတြက္ Multiple Intelligence ဉာဏ္ရည္အေထြေထြရိွတယ္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဉာဏ္ရည္အားေကာင္းပံုျခင္းလဲ မတူၾကသလို၊ လူတစ္ဦးထဲမွာကို အားနဲတဲ့ဉာဏ္ရည္ရိွသလို အားေကာင္းတဲ့ဉာဏ္ရည္ေတြလဲ ရိွၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕သီအိုရီအရ လူေတြမွာ အနည္းဆံုး ဉာဏ္ရည္႐ွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ အဲဒီဉာဏ္ရည္ေတြကေတာ့-

(၁) ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္ –
<စကားလံုးမ်ားသံုးရာမွာ ေတာ္ေသာဉာဏ္ရည္>

(၂) က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ သခ်ာၤဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<ကိန္းဂဏန္း၊ အေရအတြက္နဲ႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ စဥ္းစားမႈအားေကာင္းတဲ့ ဉာဏ္ရည္)

(၃) အျမင္ဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<ေနရာအလိုက္ ဆက္စပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

(၄) ကာယဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<ကိုယ္ခႏၶာကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

(၅) ေတးဂီတဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<ေတးဂီတကို ေရးစပ္၊ သီဆို၊ တီးခတ္ရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

(၆) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရာ
<လူအမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းရာမွာ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

(၇) မိမိကိုယ္ကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ အတြင္းသေဘာဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<မိမိရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

(၈) သဘာ၀ဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္
<သဘာ၀ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာတြင္ အားေကာင္းေသာ ဉာဏ္ရည္>

စက္မႈေခတ္ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ဘာသာစကားဆိုင္ရာဉာဏ္ရည္နဲ႔ သခ်ၤာဆိုင္ရာဉာဏ္ရည္တို႔ အတြက္သာ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ [က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံက ေက်ာင္းအမ်ားစုမွာလဲ အခုထိ ဒီဉာဏ္ရည္ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္သာ သင္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္-စကားခ်ပ္] Reggioစနစ္ဟာ အႏုပညာရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ဉာဏ္ရည္႐ွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ အားေကာင္းေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။ Reggio အေတြးအေခၚကို လက္ခံတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာ ပန္းခ်ီ ၊ လက္မႈ၊ ပံုျပင္၊ အက၊ ေတးဂီတ၊ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ေသး(ႀကိဳးဆြဲ၊ အရိပ္၊ လက္ထိုး)၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ကစားျခင္း၊ အစားအေသာက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပန္းအလွဆင္ျခင္းစတဲ့ အႏုပညာလႈပ္႐ွားမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ ခံစားခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပေစၾကပါတယ္။

Reggio အေတြးအေခၚနဲ႔ ေက်ာင္းမ်ား
…………………………………………….
< စာသင္ခန္း >
Reggio-inspired school ဆိုတဲ့ Reggio အေတြးအေခၚကို လက္ခံက်င့္သံုးၾကတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ စာသင္ခန္းေတြဟာ သဘာ၀အလင္းေရာင္ အလံုအေလာက္ရရိွၿပီး ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းတဲ့ ေဟာခန္းက်ယ္ႀကီးေတြပါ။ ပရိေဘာဂအမ်ားစုကို သစ္သားနဲ႔ျပဳလုပ္ထားၿပီး သဘာ၀တရားကို တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္ ထိေတြ႕ရင္းႏီွးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ကစားစရာနဲ႕ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အမ်ားစုဟာလဲ Recycle ပစၥည္း၊ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနဲ႔ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထင္ဟပ္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြမ်ားပါတယ္။ သင္ယူမႈေကာ္နာေတြကိုလဲ သီးသန္႔ခြဲမထားပဲ လက္ရိွလုပ္ေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ကိုလိုက္ၿပီး အခန္းကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းၾကပါတယ္။
အဓိကထူးျခားတာကေတာ့ Reggioစနစ္ဟာ အႏုပညာကို အသားေပးတာမို႔ Reggio-inspired schoolေတြမွာ သီးသန္႔ ပန္းခ်ီနဲ႔ လက္မႈဆရာေတြ ရိွၾကပါတယ္။ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လက္ရာေတြနဲ႔ စာသင္ခန္းဟာ ျပည့္ေနတတ္သလို အမ်ားျမင္သာတဲ့ေနရာမွာ Gallery Board ကိုထားရိွၿပီး ျပခန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ စံျပအႏုပညာလက္ရာေတြကို ျပသၾကပါတယ္။

< ဆရာမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ >
ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ အဓိက သင္ၾကားနည္းစနစ္သံုးနည္း ရိွပါတယ္။ ဒီနည္းေတြကေတာ့-
(၁) Instruction method – ဆရာမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ၫႊန္းၾကားျပသေသာ နည္းလမ္း
(၂) Discovery method – ကေလးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ေစေသာ နည္းလမ္း
(၃) Interaction method – ဆရာနဲ႔ ကေလးနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးအခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းေမး၊ ေဆြးေႏြး၍ သင္ၾကားေသာ နည္းလမ္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
Reggioစနစ္မွာ Instruction methodကိုသိပ္မသံုးဘဲ Discovery နဲ႔ Interaction method ကိုသာ အဓိကထားသံုးပါတယ္။ Reggioဟာ ၂၁ရာစု ပညာေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ Child-Centered Approach ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို အေလးထားတဲ့ စနစ္အနည္းငယ္ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
CCAကို လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ Reggioရဲ႕ ဆရာေတြဟာ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားသူအေနနဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ပံ့ပိုးကူညီသူ အျဖစ္သာ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရပါတယ္။
ဆရာဆရာမေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈ၊ အေတြးအျမင္နဲ႔ ေလ့လာလိုတဲ့ဆႏၵေပၚမူတည္ၿပီး သင္ခန္းစာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာလဲ ေက်ာင္းရဲ႕ျပင္ဆင္ထားတဲ့ Thematic Units ယူနစ္ေခါင္းစဥ္မ်ားထဲက သင့္ေတာ္တာကို ေရြးေပးရတဲ့အျပင္ သင္႐ိုးျပင္ပ သင္ခန္းစာေတြ၊ လႈပ္႐ွားမႈေတြအတြက္လဲ ႐ွာေဖြစုေဆာင္းရပါတယ္။
ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ဖို႔ စာသင္ခန္း အျပင္အဆင္ကိုလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေပးရပါတယ္။ အကယ္၍ ကေလးေတြဟာ စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေရေရရာရာ မရိွခဲ့ရင္လဲ ကိုယ္သင္ခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာအတိုင္း အခန္းကို ႀကိဳ ျပင္ဆင္ၿပီး Invitation for learning သင္ယူမႈအတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒါမွသာ ကေလးဟာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပေရာဂ်က္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားလာမွာပါ။

< အကဲျဖတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း >
Reggioဟာ ဉာဏ္ရည္႐ွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ သင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ရာမွာလဲ ဉာဏ္ရည္တစ္မ်ိဳးစီအတြက္ သီးျခားမွတ္တမ္းထားၾကပါတယ္။
Reggioစနစ္မွာ ထူးျခားတာက ကေလးမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တိုးတက္မႈကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး visual evidence မ်က္ျမင္သက္ေသ အေထာက္အထားအျဖစ္ ထားရိွတတ္ပါတယ္။
ကေလးမ်ားရဲ႕ တစ္လတာ သင္ယူမႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ တိုးတက္မႈ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို Portfolioလို႔ေခၚတဲ့ သင္ယူမႈမွတ္တမ္းဖိုင္တြဲမွာ ထည့္ၿပီး တစ္လတစ္ခါ မိဘေတြထံ အပ္ႏွံၾကပါတယ္။ အပ္ႏွံတဲ့ အခ်ိန္မွာလဲ မိဘမ်ားနဲ႔ ကေလးရဲ႕ သင္ယူမႈ၊ တိုးတက္မႈ၊ စိတ္၀င္စားမႈ၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္၊ ထူးျခားမႈ၊ မိဘမ်ားဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္၊ မိဘမ်ားရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

< Project-oriented Curriculum >
Reggioစနစ္မွာ ပေရာဂ်က္အသားေပး သင္႐ိုးကို အသံုးျပဳပါတယ္။ သင္႐ိုးကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈ၊ အေတြးစိတ္ကူးနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္မႈ အေပၚလိုက္ၿပီး ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျကပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈအေျခအေနကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရပါတယ္။
ပေရာဂ်က္စတင္ပံု နမူနာတစ္ခုေလာက္ ေ၀မ်ွခ်င္ပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕အိမ္အသစ္ ေဆာက္ေနတာကို ေက်ာင္းမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ျပန္ေျပာျပတဲ့အခါမွာေတာ့ အားလံုးက စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေျပာျပေနၾကတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ျမင္လိုက္ၾကားလိုက္တဲ့ ဆရာမကလဲ ေနာက္တစ္ပတ္သင္ခန္းစာအျဖစ္ “အိမ္”ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို lesson plan သင္ခန္းစာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေရြးပါတယ္။
ေနာက္တစ္ပတ္ ေက်ာင္းစေရာက္ေရာက္ျခင္း ကေလးေတြဟာ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အျပင္အဆင္ကို စာသင္ခန္းမွာ ဆရာမကႀကိဳ ၿပီး ျပင္ဆင္ထားတာ ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္အေၾကာင္းကို အထူးစိတ္၀င္စားၿပီး ပေရာဂ်က္ စဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။
Constructivist theoryဆိုတဲ့ ပညာေရး သီအိုရီအရ လူေတြဟာ ရိွၿပီးသား ဗဟုသုတ အေဟာင္းကို အေျခခံၿပီး ဗဟုသုတ အသစ္ေတြကို တည္ေဆာက္ယူၾကပါတယ္။ Reggioစနစ္ဟာလဲ ဒီပညာေရး သီအိုရီကို လိုက္နာတဲ့ နည္းတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပေရာဂ်က္ မစတင္ခင္မွာ ဆရာမဟာ ကေလးေတြ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတအေျခခံ ဘယ္ေလာက္ရိွလဲဆိုတာကို open-ended questions အဖြင့္ေမးခြန္းေတြနဲ႔ သိေအာင္ အရင္လုပ္ပါတယ္။
ကေလးေတြရဲ႕ အေျခခံဗဟုသုတကို သိၿပီးေနာက္မွာ စာၾကည့္ခန္းကိုသြားၿပီး အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ေတြကို ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ သြားၾကည့္ေစတယ္။ ကေလးေတြကို အခ်က္အလက္ေတြ ကိုယ္တိုင္႐ွာေစၿပီးတဲ့ေနာက္ အုပ္စုေတြခြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္းထပ္ေဆြးေႏြးေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဖြဲ႔ဆီကို ေမးခြန္းေလးေတြေမးၿပီး ဆရာမက သူ႐ွာေဖြထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေပးတယ္။
ကေလးေတြ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတအေျခခံ သိသြားတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အိမ္ပံုပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ အိမ္ပံုစကၠဴ ေခါက္ျခင္း၊ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပံုျပင္၊ကဗ်ာ၊သီခ်င္းတို႔ကို သီဆိုကခုန္ေစၿပီး အသိကို ပိုၿပီးခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ စာသင္ခ်ိန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆရာမက အိမ္စာအျဖစ္ ကေလးေတြကို ေနာက္တစ္ေန႔ျပဳလုပ္မယ့္ အိမ္ပံုစံငယ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ Recycleပစၥည္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ ယူလာဖို႔မွာပါတယ္။ မိဘမ်ားက ကူညီေစရန္လဲ Communication book/ Message bookမွာ ဆရာမက စာေရးၿပီး မွာေပးပါတယ္။
ေနာက္တစ္ေန႔မွာေတာ့ ကေလးေတြကို ယူလာတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ အဖြဲ႔လိုက္ အိမ္ပံုစံငယ္ေတြကို တည္ေဆာက္ခိုင္းပါတယ္။ အားလံုးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ဖြဲ႔ဆီရဲ႕ အိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို တစ္ေနရာဆီစုၿပီး ျပခန္းပံုစံျပသထားပါတယ္။ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အျခားအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ျပခန္းေတြကို လိုက္ၾကည့္ေစၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို ျပခန္းတာ၀န္ခံ ကေလးေတြက ျပန္လည္႐ွင္းျပေပးရပါတယ္။ ၾကည့္႐ႈေလ့လာမႈေတြ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဆရာမက သင္ခန္းစာကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးၿပီး ပေရာဂ်က္ကို အဆံုးသတ္ပါတယ္။
Reggio စနစ္မွာ သင္႐ိုးကို ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲတဲ့အျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ မိသားစု၊ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာရိွတဲ့ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ေတြကိုလဲ သင္႐ိုးမွာ ထပ္ျဖည့္ေပးၾကပါတယ္။ ဥပမာ – ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္ေတြကို ပေရာဂ်က္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ခိုင္းျခင္းပါ။
ကေလးေတြဟာ သူတို႕စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ကို အဖြဲ႔လိုက္ ပေရာဂ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အားေကာင္းလာသလို ရိွသမ်ွ ဗဟုသုတ၊ အရာ၀တၳဳ မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲေျဖ႐ွင္းႏိုင္မႈနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးလာေစပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကေလးေတြဟာ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ခြင့္ရလို႔ lifelong learner ဘ၀တစ္သက္တာ သင္ယူသူမ်ားအျဖစ္ သင္ယူမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသြားၾကပါေတာ့တယ္။

အနာဂတ္ ျမန္မာ့ပညာေရး
……………………………….
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသလို သမိုင္းအစဥ္အလာလဲ ႀကီးမားခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ နိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာစကားနဲ႔ သခ်ာၤဆိုင္ရာ ဉာဏ္ရည္တို႔ကိုပဲ ဦးစားေပးခဲ့ၾကလို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းေတြ၊ ကမာၻေက်ာ္အားကစားသမားေတြ၊ အႏုပညာသမားစစ္စစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာမႈ အားနည္းခဲ့ရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေနာက္မွာက်န္ရစ္ခဲ့ရပါတယ္။
အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က႑စံုမွာ လူေတာ္ေတြကို ေမြးထုတ္ဖို႔အတြက္ ဉာဏ္ရည္အေထြေထြကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မယ့္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ Reggioစနစ္သည္သာလ်ွင္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ပညာေရးစနစ္သစ္အျဖစ္ တင္ျပရင္း က်ေနာ့္ရဲ႕ ေ၀မ်ွမႈကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။

တီခ်ယ္အာကာ