သားသား၊ မီးမီးတို႔က ဘယ္လုိ ပံုျပင္စာအုပ္ေလးေတြကို ဖတ္သင့္လဲ။

သားသား၊ မီးမီးတို႔ အတြက္ ဘယ္လို ပံုျပင္စာအုပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္လဲ ဖတ္သင့္လဲ ဆိုတာ မေဆြးေႏြးခင္မွာ ပံုျပင္ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ အရင္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္……

ပံုျပင္ဆိုတာ ဘာလဲ။
တက္ခဲ့ဖူးေသာ ပံုျပင္ေျပာသင္တန္းတြင္ ေလ့လာခဲ့ရသည္မ်ား အရ ပံုျပင္ဆိုသည္မွာ စာဖတ္သူမ်ား၏ စိတ္ကို အပန္းေျဖ အပ်င္းေျပ ေပ်ာ္ရႊင္ေစနိုင္ရံု သာမက သုတ ရသ ႏွစ္ျဖာကိုပါ ေပးစြမ္းကာ စိတ္ကို မဆိုစေလာက္ေလးက စလို႔ ႀကီးမားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အထိ သင္ခန္းစာ တစ္ခုခု ေပးစြမ္းနုိင္သည့္ စာတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ပံုျပင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ Mentally, Emotionally ႏွင့္ Physically ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ အေရးပါေသာ က႑ မွ ပါဝင္ေပသည္။ ကေလးမ်ား သိသင့္ေသာ ပညာဗဟုသုတမ်ား၊ မွတ္သားနာယူစရာမ်ား၊ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား စသည့္ ေလ့လာသင္ယူစရာမ်ားကို ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွ ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ထိုမ်ွသာမက ကေလးမ်ား၏ ဘာသာစကား အေျပာအဆိုအတြက္ စကားလံုး အသစ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာအျပင္ အေတြးအေခၚအသစ္၊ အျမင္အသစ္၊ အေတြ႕အၾကံဳ အသစ္မ်ားကို ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေမြးစမွ Early Childhood အရြယ္ အသက္ (၆) ႏွစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရုပ္ျပပံုျပင္မ်ားမွ စ၍ Middle Childhood (Late Childhood) အသက္ (၆) ႏွစ္မွ (၁၂) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ား အတြက္ ပိုအဆင့္ျမင့္၍ ခက္ခဲသည့္ ဝတၳဳစာအုပ္မ်ား အထိပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သားသား၊ မီးမီးမ်ား ဖတ္ေသာ၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စာအုပ္ႏွင့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက သူတို႔၏ ဘဝအတြက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သဖြယ္ စံနမူနာယူစရာ Role Model မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လာၾကၿပီး အျပဳအမူမ်ား အေတြးအေခၚမ်ားအထိ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။
ဥပမာေျပာရလွ်င္ ေဖြးေဖြး အမႈိက္မပစ္ေတာ့ပါ ပံုျပင္စာအုပ္ေလးဖတ္ၿပီး သားသား၊ မီးမီးတို႔ကပါ ေဖြးေဖြးကဲ့သို႔ လိုက္လံ အတုယူကာ ျပဳမူက်င့္ႀကံၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ သားသား၊ မီးမီးတို႔ ရင္ထဲထိ ေရာက္ရွိေစဖို႔အတြက္ ပံုျပင္စာအုပ္ေလးကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဖတ္ျပ ေစဖို႔ေတာ့ လိုေပလိမ့္မည္။ တစ္ခါႏွင့္ တစ္ခါ မတူေအာင္၊ စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဖတ္ျပ ေျပာျပ ႏိုင္လ်ွင္ေတာ့ ပိုေကာင္းေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ စာအုပ္မ်ားက သားသား၊ မီးမီးတို႔၏ ေလ့လာသင္ယူမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္လို ပံုျပင္စာအုပ္ေတြကို ဖတ္သင့္လဲ။
သားသား၊ မီးမီးတို႔ အတြက္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားက ေလ့လာစရာ၊ အတုယူစရာ၊ သင္ယူစရာ အသိပညာမ်ား နွင့္ အေတြးအေခၚအသစ္ မ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ သာမက အနာဂတ္အတြက္ မရွိ မျဖစ္ အေရးပါ၍ လိုအပ္ေသာ စာဖတ္ႏႈန္း၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ ႏွင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ (Concentration) တို႔ကို တိုးတက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပရာ အုပ္ထိန္းသူ မိဘတို႔မွ မိမိတို႔ သားသား၊ မီးမီးမ်ား စာဖတ္ျခင္းကို ပိုမို ခ်စ္ခင္၊ ႏွစ္သက္၊ ရင္းႏွီးလာေအာင္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုမ်ွသာမက သားသား၊ မီးမီးတို႔ အတြက္ ပံုျပင္စာအုပ္ အမ်ိဴးအစားေပါင္း မ်ားစြာ ရွိသည့္ အေလ်ာက္ မိဘတို႔က ထိုစာအုပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရွာေဖြေထာက္ပံ့ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္လ်ွင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာရွာေဖြထားေသာ သားသား၊ မီးမီးတို႔ ဖတ္သင့္သည့္ ပံုျပင္စာအုပ္ အမ်ိဴးအစားမ်ားကို အႀကံျပဳ ေျပာျပရမည္ဆိုလ်ွင္ …..

(၁) ရုပ္ျပ ပံုျပင္စာအုပ္ (Picture Storybooks)
ထိုပံုျပင္ စာအုပ္မ်ားက ကေလးမ်ား အႀကိဳက္နွစ္သက္ဆံုးေသာ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားတြင္ တစ္အုပ္ အပါအဝင္ ျဖစ္ေပသည္။ ရုပ္ျပ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွ ကေလးမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ပထမဦးဆံုး ကေလးမ်ား ေပ်ာ္သည္။ ကေလးမ်ား စိတ္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေက်နပ္မႈက ထိုအသက္အရြယ္အတြက္ အေရး အႀကီးဆံုးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ကေလးမ်ားအား ေပးခ်င္ေသာ သင္ခန္းစာ၊ အသိပညာမ်ား ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ထိုစာအုပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ရုပ္ပံုေလးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကေလးမ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း (Creativity) ႏွင့္ အႏုပညာ စြမ္းရည္တို႔ကို တိုးတက္လာေစသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ႐ွဳခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ ရွိသည့္ ရုပ္ပံုေလးမ်ားႏွင့္ အေရာင္စံုလင္စြာ ပါဝင္သည့္ ရုပ္ျပ ပုံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။

(၂) တိုင္းရင္းသား ရိုးရာ ပံုျပင္စာအုပ္
သံဂလန္းႏွင့္ ဆားပံုျပင္ ကဲ့သို႔ေသာ ခ်င္းရိုးရာ ပံုျပင္စာအုပ္ ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား ရုိးရာ ပံုျပင္ စာအုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သားသား၊ မီးမီးတို႔ အတြက္ အေရးပါေသာ Message မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုပံုျပင္ စာအုပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ မိမိတို႔သည္ သာမဟုတ္ မိမိတို႔၏ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို၊ ေမာင္၊ ႏွမမ်ားပါ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ၾကၿပီး ထိုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ေနရာ၊ ေဒသ ႏွင့္ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကိုပါ သိရွိ ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ရိုးရာ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဥာဏ္ပညာ ဗဟုသုတ၊ မတူညီေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ စာေပမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္၊ တန္ဖိုးထားခြင့္ ႏွင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ေပသည္။ သဒ္စတိုရီမွ ထုတ္ေ၀ေသာ အိုေအစစ္ ပံုျပင္စာအုပ္သည္လည္း ေယာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ၀တ္စားဆင္ယဥ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

(၃) စကားပံု ပံုျပင္စာအုပ္
ထို ပံုျပင္ စာအုပ္မ်ားမွ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံုမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္သည့္အျပင္ စကားပံုမ်ားမွ ေလ့လာစရာ လိုက္နာစရာ အတုယူစရာမ်ားကို ကေလးမ်ား ေလ့လာ သင္ယူႏုိင္မည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ စုေပါင္းညီညာေပ်ာ္စရာ စာအုပ္မွာ က်ီးကိုရိုေသ ဘုတ္ကိုရိုေသ စကားပံုမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပံုျပင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၄) ဘာသာေရး (ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ) ပံုျပင္စာအုပ္
ဘာသာေရး ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမ်ာ သားသား၊ မီးမီးတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ပံုျပင္စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား လိုက္နာရမည့္ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားကို ကေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေအာင္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလ့လာ သင္ၾကားေပး ႏိုင္ေပသည္။ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ရုပ္ျပ ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ ဖတ္ရႈ ေလ့လာခဲ့ရေသာ ဘာသာေရး သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဗုဒၶဝင္မ်ား ႏွင့္ (၃၈) ျဖာ မဂၤလာ ပံုျပင္မ်ားမွ အဆံုးအမမ်ားအား အသက္ႀကီးလာသည့္တိုင္ စိတ္ထဲစြဲကာ မွတ္မိလိုက္နာေနသည္မွာ ကိုယ္ေတြ႔ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားဘာသာမ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာပံုျပင္မ်ားသည္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားအတြက္ ဆံုးမထားေသာပံုျပင္မ်ားရွိေပသည္။

(၅) ေတးကဗ်ာ ပံုျပင္စာအုပ္
ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ ဆိုခဲ့ရေသာ ဝါဆိုဝါေခါင္ ကဗ်ာေလးကို စာဖတ္သူအားလံုး ယခုတုိုင္ မွတ္မိ သီဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ေသာ ေတးကဗ်ာပံုျပင္မ်ား က အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သင္ယူစရာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားစြာ ဗဟုသုတ မ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အေထာက္အကူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခဲတံကေလး ေမာင္ဆိုလႏွင့္ တိမ္ေပၚကရြာစာအုပ္မ်ားသည္ အသံၿမိဳင္ၿမိဳင္ျဖင့္ သီဆိုႏိုင္၍ ကေလးမ်ားအထူးပင္ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေပသည္။

(၆) ရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ပံုျပင္စာအုပ္ (ဟာသ ပံုျပင္ စာအုပ္မ်ား)
ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားအား ရသ (၉)ပါးထဲတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ဟာသ ရသ ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ဟာသဥာဏ္ရႊင္လန္းကာ စိတ္ၾကည္ႏူး လန္းဆန္းမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ဟာသ ပံုျပင္ ကိုဖတ္ၿပီးသည္နွင့္ ၿပီးသြားလိမ့္မည္ဟု မထင္ပါႏွင့္။ စာေရးသူအလုပ္လုပ္ေနေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီ/ဆရာမတစ္ဦးအား (၄) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္က အၿမဲတမ္းလိုလို အနားေရာက္သည္ႏွင့္ Do you want to hear a joke? (ဟာသ တစ္ခုေျပာျပမယ္ နားေထာင္မလား) ဟူ၍ လာလာေမးကာ သူသိသမ်ွ ဟာသကို စီကာပတ္ကံုး ျပန္္လည္ေျပာျပေလေတာ့သည္။ ထုိကေလးမွာ စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ရွိသည္။ ကေလး၏ အေမက ေက်ာင္းလာႀကိဳတိုင္း စာအုပ္ အသစ္ေလး တစ္အုပ္ကို ထုတ္ျပကာ သားအတြက္ ေမေမ စာအုပ္အသစ္ ရထားတာရွိတယ္ လို႔ ေျပာလ်ွင္ေတာ့ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားကာ အိမ္ေရာက္လ်ွင္ ဖတ္ရမည့္ စာအုပ္အေၾကာင္းကို ေျပာမဆံုးပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

(၇) ဥပေဒေရးရာဆက္ထံုး ပံုျပင္စာအုပ္မ်ား
ျမစ္တစ္ဖက္ ဝက္လက္ကင္ ႏွင့္ မေဟာ္သဓာပံုျပင္ ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒဆက္ထံုး ပံုျပင္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ယူစရာမ်ားစြာ ႏွင့္ အေထာက္အကူ မ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

(၈) First books
တိုးတက္ကာ အျမင္က်ယ္လာသည့္ ယခုေခတ္ အခါတြင္ ေမြးစကေလးမ်ား အတြက္ First books မ်ား ကိုပင္ မိတ္ဆက္ေပး ႏိုင္ေပသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ ေမြးစႏွင့္ လသားအရြယ္ ကေလးမ်ား သိသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ Senatorial ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပိတ္စ အမ်ိဳးအစား ကဲ့သို႔ အထိအေတြ႕ကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ျပဳလုပ္ထားေလ့ ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ Participation Storybooks မ်ားႏွင့္လည္း တူပါသည္။

(၉) Participation Storybooks
Participation Storybooks မ်ားမွာ ပံုျပင္စာအုပ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားက ပံုျပင္စာအုပ္ကို ဖတ္၍ လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ ခုန္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား ထိျခင္း စသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ကိုယ္တုိင္ လိုက္လုပ္ရသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ Interaction ကို တိုးတက္ေစေသာ Lift-the-flap books ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္တုိင္ ကိုင္တြယ္ ရွာေဖြ Discovery လုပ္ရသည့္ ပံုုျပင္စာအုပ္မ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾက ပါသည္။ လူႀကီးမိဘ ႏွင့္လည္း အတူ တကြ ဖတ္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးကို မ်ားစြာ တုိးတက္ေစပါသည္။ အိမ္ သို႕မဟုတ္ ေဘာလံုးကန္တဲ့စက္ရုပ္ပံုျပင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႕ အေလ့အက်င့္မ်ားကို တိုးတက္ေစပါသည္။

(၁၀) Concept Storybooks
ကေလးမ်ားအား ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ သြားတုိက္ျခင္း၊ အက်ႌလဲျခင္း၊ ထမင္းစားပြဲတြင္ လုိက္နာရမည့္ အမူအက်င့္မ်ား မွစ၍ သူတစ္ပါးအား မ်ွေဝျခင္း၊ ကူညီေဖးမ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တိရစာၦန္ေလးမ်ားအား ၾကင္နာသနားျခင္း စသည့္ အသိ တစ္ခုခုကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ Concept Story Books မ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါ ပါသည္။ ထုိမ်ွသာမက Shape, Size, Space And Color, Up And Down, Inside And Outside, Numbers And Names Of Objects, Counting, Alphabets စသည့္ Concepts မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည့္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္သင့့္ပါသည္။

(၁၁) Informational Storybooks
ဒီလို ပံုျပင္ စာအုပ္ေလးမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားအား အသိႏွင့္ ဗဟုသုတ တစ္ခုခုေပးခ်င္သည့္အခါ မိတ္ဆက္ ေပးသင့့္ပါသည္။ ရာသီဥတု အေၾကာင္း၊ တိရစာၦန္ေလးမ်ား အေၾကာင္း၊ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း စသည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ကေလးမ်ား ထိုပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ေပမည္။ ဥပမာေျပာရလ်ွင္ Third Story Project ၏ ဝါးေတာက ေမာင္ဒီးကူ စာအုပ္ေလးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ဒီးကူေလးကို ဖတ္ၿပီး ကေလးမ်ား အတြက္ အမူ အက်င့္ေကာင္းေလးမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ လာစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရံု သာမက ကယား တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာအစားအစာကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ျပင္ ၀ါးပင္ငယ္ငယ္ခ်စ္စဖြယ္ စာအုပ္ေနာက္ေက်ာတြင္လည္း ၀ါးပင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားေလ့လာႏိုင္ေပသည္။

(၁၂) စာမဲ့ ပံုျပင္စာအုပ္ (Wordless Storybooks)
ထိုပံုျပင္စာအုပ္မ်ားက စာအနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ္ စာလံုးဝပင္ မပါပါ။ စာဖတ္သူမ်ားက ပံုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပံုျပင္ကို နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား၊ ေတြးေခၚ၊ ဘာသာျပန္ကာ ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားက ကေလးမ်ားအား ပံုျပင္၏ Sequence ကို အာရံုစိုက္ ေတြးေခၚေစျခင္း ႏွင့္ Concentration ကို ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္၏ အေတြးကို ကေလးငယ္ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ ေျပာျပရသည့္ အတြက္ ဘာသာစကား ေျပာဆိုႏိုင္ စြမ္းရည္ကို ပိုမို တုိးတက္ေစပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ေတြးေခၚ ထားရသည့္အတြက္ အေၾကာင္းအရာကို ပိုမိုမွတ္မိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ (၄) ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဥပမာေျပာရလ်ွင္ Third Story Project မွ ထုတ္ေဝေသာ ေဘာလံုးကန္တဲ့ စက္ရုပ္ေလး စာအုပ္ႏွင့္ တံတားေလးတစင္းစာအုပ္မ်ားမွာ စာမဲ့ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၃) Fairy Tales and Myth Tales
နတ္သမီး ပံုျပင္မ်ားႏွင့္ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္မ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ အေဖာ္မြန္ အိပ္ရာဝင္ ပံုျပင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တန္ခိုးရွင္မ်ား သဘာဝ မဟုတ္ေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ႏွင့္ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ားက ကေလးမ်ား၏ စိတ္ကူးယဥ္မႈ ႏွင့္ အေတြးအေခၚနယ္ပယ္ကို အဆံုးအစမရွိ ခ်ဲ႕ထြင္ ႏုိင္ၾကပါ သည္။ Disney ကာတြန္း ဇာတ္ကားမ်ားကို ကေလးမ်ား အျပင္ လူႀကီးမ်ားပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ မဟုတ္ေပလား။

(၁၄) Audio Storybooks
Audio Story Books မ်ား ကလည္း ကေလးမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ မ်ားစြာကို ရေစပါသည္။ ပံုျပင္ကို လူတစ္ဦးက မွန္မွန္ကန္ကန္ Confidently ရွိရွိ ဖတ္ေနတာကို နားေထာင္ေစျခင္းျဖင့္ Fluency ႏွင့္ စာကုိ အျဖတ္အေတာက္ျဖင့္ တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ဖတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကိုပါ ရရွိေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဖတ္သင့္ေသာ ပံုျပင္အမ်ိဳးအစား မ်ားကို စုစည္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထက္မက ပိုမို မ်ားျပားေသာ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ လူႀကီး၊ မိဘမ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားအား အလြယ္တကူ ရရွိေအာင္ တတ္စြမ္းသမွ် ေထာက္ပံ့ ဖန္တီးေပး သင့္ပါသည္။ လူႀကီးမ်ားက ကေလးႏွင့္ အတူတကြ စာဖတ္ကာ ကေလးမ်ား စာဖတ္သည့္ အေလ့အထ ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးရပါမည္။ ပံုျပင္စာအုပ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္၊ ပံုျပင္ေျပာရာတြင္ မည္သည့္ ဘာသာစကားမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကေလးႏွင့္ မိမိ Communicate လုပ္ရာတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစမည့္ ဘာသာစကားဆုိလ်ွင္ေတာ့ ပို၍ပင္ ေကာင္းပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား (၂) မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ (Dual-Language Books) ပံုျပင္ စာအုပ္မ်ားကလည္း ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထပ္မံျပဳလုပ္ႏိုင္သည္မွာ ပံုျပင္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ၿပီး ပံုျပင္ကို ကေလးႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးလ်ွင္ မိမိသံုးေနက်ျဖစ္ေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားက ေမြးစမွ အသက္ (၆) ႏွစ္အရြယ္အထိ ဘာသာစကား (၆) မ်ိဳးေလာက္ သင္ယူႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပံုျပင္ ေရြးခ်ယ္ေပးေတာ့မည္ ဆိုလ်ွင္ မိမိ ကေလးငယ္အတြက္ မည္သည့္အရာကို ရရွိႏိုင္မည္၊ မည္မွ် အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္၊ မိမိက မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသိပညာကို ေပးခ်င္သည္ စသည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား၍ ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါသည္။
ပံုျပင္ေကာင္း တစ္ပုဒ္၏ အေျခခံျဖစ္သည့္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား တီထြင္၊ ႀကံဆ ေတြးခၚမႈမ်ား ႏွင့္ တကြ ရသ (၉) ပါး ကို ခံစား ရရွိေစႏိုင္မည့္ ပုံျပင္မ်ားမွာ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဴး၊ ဘာသာ၊ က်ား၊ မ ျဖစ္ျခင္းစသည့္ အစြဲတစ္ခု ကပ္ေစေသာ ပံုျပင္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ ၊ တိရိစာၦန္မ်ား ႏွင့္ ရိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္နိုးေစသည့္ ပံုျပင္မ်ား ႏွင့္ အက်င့္စရိုက္ေကာင္းမ်ားကို အတုယူႏုိင္မည့္ ပံုျပင္မ်ားကိုလည္း မေမ့ မေလ်ာ့ ေရြးခ်ယ္ေပး သင့္ပါသည္။

ပံုျပင္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားအတြက္ သူတစ္ပါးအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွစ၍ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ ကြဲကြာျခင္းမ်ား Family Break-Ups မ်ားစသည့္ ေလာက သဘာဝ ၏ ရႈပ္ေထြးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သင္ၾကား မိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ၾကားခံ ပစၥည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ ဘဝအေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ခံစားစရာ မလိုဘဲ စာဖတ္ရံုျဖင့္ သဘာဝက်က် သိရိွေလ့လာ ခံစားႏိုင္ေစမည့္ အျပင္ တျခားေသာ သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွင့္ မတူဘဲ မည္သို႔ ရွိသည္ မည္ကဲ့သို႔ ကြဲျပားသည္ကို အေကာင္းဆံုး ေလ့လာ ခံစားနိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ လူႀကီးမိဘမ်ားက စာအုပ္မ်ားအား Magical (ေမွာ္ဆန္ဆန္) သဖြယ္ တန္ဖုိးထား အေလးထား ကိုင္တြယ္ ဆက္ဆံမည္ဆိုလ်ွင္ ကေလးမ်ားကလည္း မိမိတို႔အတိုင္းပင္ စာအုပ္မ်ားအား လက္ခံယံုၾကည္ကာ ႏွစ္သက္လိမ့္မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိေစေသာ စာမ်ားလည္း ရွိသလို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ စာမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ လူႀကီးမ်ားက ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္၊ ကူညီ၊ လမ္းညြန္ ေပးကာ ကေလးမ်ားအတြက္ စာဖတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္းမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီေပးသင့္ပါသည္။

ေအမီညီညီဦး
Early Childhood Educator
Third Story Project
*********************************************************