ကေလးကို ဘယ္​လိုလမ္းညြန္ ဆံုးမၾကမလဲ

ကေလးမ်ားကို လမ္းညြန္ ဖို႔ အခ်ိန္ေရြးတတ္ရင္ပိုမို ထိေရာက္ တတ္ပါတယ္ ။ ေအာက္ပါအခ်ိန္အခါမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ပါက မိဘမ်ား ဆရာမ်ား အေနနဲ႔ အခိ်န္အခါ ကိုဖမ္းၿပီး ကေလးနဲ႔ ေဆြးေႏြး လမ္းညြန္ ႏိုင္ရင္ ေအာင္ျမင္လြယ္ပါတယ္။

၁။ ကေလး ေအာင္ျမင္မူ တစ္ခု ရတဲ့အခ်ိန္

စာေမးပြဲ ေအာင္မွတ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုမွာ ဆုတံဆိပ္ တစ္ခု ရတဲ့ အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးဟာ တက္ၾကြအားရ တဲ့ အေနအထားမွာ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ား အဲဒီအခ်ိန္ကို အမိအရ ဖမ္္းၿပီး သူ႔ရဲ႔ ေအာင္ျမင္မူကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းတဲ့အျပင္၊ ဒီထက္ ပိုမို ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ အျခားလိုအပ္ေနေသးတဲ့ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ေနေသးတဲ့ အပိုင္းေတြကို ျဖည့္ဆီး ႀကိဳးစားဖို႔ အားေပးအားေျမာက္ျပဳရင္း ေဆြးေႏြးနိုင္ရင္ ပိုမိုထိေရာက္ပါတယ္။

၂။ ကေလးက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု အေပၚ အလြန္စိတ္၀င္စားေသာအခ်ိန္

စိတ္၀င္စားျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး ဆရာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကေလးဟာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု ကို အလြန္အမင္း စိတ္၀င္စားမူ ျပသတဲ့ အခါမွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာ ဟာလည္း ကေလးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ရိွတယ္ဆိုပါစို႔၊ အဲဒီအေၾကာင္းအရာ ကို သူလုပ္ကိုင္ဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပ ေနတတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ား အဲဒီအခ်ိန္မွာ အမိအရ အားေပးအားေျမာက္ျပဳၿပီး အဆိုပါ၀ါသနာကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးလိုက္ပါ။ ၀ါသနာ စြဲသြားပါလိမ့္မည္။ ကေလးဆိုတာ ဘာကိုပဲ စိတ္အားထက္သန္ ထက္သန္ အခ်ိန္မၾကာတတ္တာကို မိဘမ်ား သတိရိွသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရင္ လုပ္ေလစိတ္ပို၀င္စားေလ ျဖစ္သြားတတ္ၿပီး ၀ါသနာအစစ္အမွန္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။

၃။ သူမ်ားေအာင္ျမင္မူ ကိုေတြ႔ရိွၿပီး ကေလး အားက်ေသာအခါ

သူမ်ားေအာင္ျမင္မူကို ေတြ႔ရလို႔ ကေလးအားက်တာကို သတိထားမိရင္ အားေပးအားေျမာက္ျပဳရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္အခါ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ အဆိုပါ ေအာင္ျမင္တဲ့သူရဲ႔ ေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ကေလးနဲ႔ အတူ စမ္းစစ္ပိုင္းျခားပါ။ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကေလး လည္း အလားတူ ႀကိဳးစားရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိ ယံုၾကည္လာေအာင္ နားသြင္းပါ။ သင့္ကေလးအား ေရတို ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ကို ခ်မွတ္္ႏိုင္ဖို႔ အားေပးပါ။ အေကာင္အထည္ေဖၚ ႏိုင္ေအာင္ ကူညီအားေပးပါ။

၄။ ကေလးနဲ႔ အတူ အပမ္းေျဖ ခရီး ထြက္တဲ့ အခါ

မိသားစု နဲ႔ အတူ အပမ္းေျဖ ခရီးထြက္တဲ့ အခါ ကေလးမ်ားဟာ စိတ္လက္ ေပါ႔ပါးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ မိဘမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေရာက္ရိွေနတဲ့ ေဒသရဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ လို႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ ပုဂံ ကိုေရာက္ရင္ အေနာ္ရထာ အေၾကာင္းေတြကို ရွင္းျပႏိုင္ၿပီး၊ ပ်ဴ လူမ်ဳိး ဘယ္ေရာက္သြားတယ္ထင္သလဲ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးလို႔ ရပါတယ္။ ငပလီ ကိုေရာက္ရင္ သဘာ၀အလွတရားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမူ ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေတြကို မိသားစု စကား၀ိုင္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းေတြကို ေကာင္းေကာင္းမသိခဲ့ရင္ သက္ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္အခ်ဳိ႔ ပါသြားၿပီး ဖတ္ရူ႔ခိုင္းတဲ့ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုကို ရေစပါတယ္။

၅။ ကေလး အမွားတစ္ခုခု ျပဳမိေသာ အခါ

ကေလး အမွားတစ္ခုခု ကိုျပဳမိတဲ့ အခါ သူတို႔ေလးေတြရဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခိ်န္အခါမ်ဳိးမွာ မိဘေျပာတာကို ပိုမို လက္ခံလြယ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ကေလးကို မွားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္ စမ္းစစ္ခိုင္းပါ။ ၿပီးရင္ ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းကို ရွာႀကံခုိင္းပါ။ ျပဳျပင္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပခိုင္းပါ။ ၿပီးရင္ ကတိေတာင္းပါ။ ကေလးက ကတိတည္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါ။ ကတိလည္းရေရာ ဆက္ၿပီး တျဖစ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာမေနေတာ့ပဲ အဲဒီေခါင္းစဥ္ကို ျဖတ္လိုက္ပါ။ အျခားစိတ္ခ်မ္းသာေစမည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလိုက္ပါ။

၆။ ကေလး အခက္အခဲကို ေတြ႔ရိွတဲ့ အခိ်န္

အခက္အခဲနဲ႔ အတားအဆီးေတြ ေတြ႔ရတဲ့ အခါ ကေလး စိတ္အားငယ္တတ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခိ်န္မ်ဳိးမွာ ျပစ္တင္ေနမည့္အစား၊ နားလည္ေပးျခင္း၊ မူလရရိွၿပီးတဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ အားေပးအားေျမာက္စကား ေျပာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။ အခက္အခဲ ရဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာထုပ္ခိုင္းပါ။ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကို မိဘကညြန္ျပျခင္းထက္ ကေလးကို ႀကံဆခိုင္းပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ကို ျပန္လည္ ေမြးျမဴေပးပါ။
သင့္ကေလး ျပႆနာ ရွင္းနိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။
ကေလးခ်င္းကြားျခားတာမို႔ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ လိုအပ္တဲ့ ပံုစံခ်င္း မတူညီတတ္ပါဘူး၊ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ မိမိကေလးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပံုစံ ရွာေဖြေတြ႔ရိွ နိုင္ပါေစ။
credit Aung Ko Latt