အလုပ္လုပ္တဲ့ ေမေမတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာျခင္း

အိမ္မွာ အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရတဲ့ ေမေမေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ ေမေမတို႔ဟာ ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ရွိတယ္လို႔ သုေတသီေတြ ဆိုထားပါတယ္။

ေမေမတို႔အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္း တၿပိဳင္တည္း သားသားမီးမီးေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရတာဟာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေကာင္းက်ိဳးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ အိမ္မွာ အိမ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ နပန္းလံုးေနရတဲ့ ေမေမေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ ေမေမတို႔ဟာ ပိုၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ရွိတယ္လို႔ သုေတသီေတြ ဆိုထားပါတယ္။

ေမေမတို႔ေရ အလုုပ္လုပ္တာဟာ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းနည္းေစၿပီး သားသားမီးမီးေလးေတြကို ပုိဂရုစိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသီေတြရဲ႔ ေလ့လာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ လႈမႈေရးအရ အထီးက်န္တာေတြ မျဖစ္ေစအျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ လူမႈေရး အျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မိခင္ေတြဟာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အလုပ္စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အလုပ္မွာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုလည္း ရရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္တဲ့ ေမေမေတြဆိုရင္ အိမ္အလုပ္ေတြေရာ၊ ရံုးအလုပ္အျပင္ သားသားမီးမီးေလးေတြပါ ဂရုပိုစုိက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ကို ႀကီးျပင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ အလုပ္လုပ္ေမေမေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ နည္းလမ္းေတြ တိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ မတူညီတဲ့ ရႈေထာင့္ေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမတူညီမႈကို ေျဖရွင္းျခင္း အစရွိတဲ့ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြကို တိုးတက္ေစပါတယ္။ သုေတသနက အလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြဟာ အိမ္မွာေနတဲ့ မိခင္ေတြထက္ ေက်ာင္းမတက္မီအရြယ္ ကေလးေတြကို ပိုမိုဂရုစိုက္ႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြဟာ အိမ္မွာေနတဲ့ မိခင္ေတြထက္ ကေလးရဲဲ႕ ေက်ာင္းကိစၥေတြမွာ ပိုမို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္တဲ့ မိခင္ေတြထက္လည္း အခ်ိိန္ပိုေပးႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကေလးေတြကို အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္မွာ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ စာအုပ္ဖတ္ျခင္း၊ ပန္းျခံကို အလည္သြားျခင္းနဲ႔ ျပတိုက္သြားျခင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

From Kalay with