မိုးရာသီႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသတိ

မိုးရာသီႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါသတိ
========================ဝမ္းသြားတဲ့ ပိုး ဘယ္ကရလဲဆိုတာ ပံုမွာၾကည့္ပါ၊ နားလည္ရ လြယ္တဲ့ ပံုေလးပါ။ ေရာဂါပိုးစြန္းေပတဲ့ အစာနဲ႔မစင္ကို ယင္ေကာင္နဲ႔ လူေတြရဲ႕ လက္မ်ားကတဆင့္ လူေတြရဲ႕ ပါးစပ္မ်ားဆီသို႔ သယ္ယူျဖန္႔ေဝေပးပါတယ္။

ပံုၾကည့္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ ဆိုတာ လြယ္လြယ္နဲ႔ သေဘာေပါက္ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

မသန္႔ေသာလက္က သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို သင္ဝယ္စားတဲ့ အစားအေသာက္ကို ျပင္ဆင္ေပးသူ၊ ထုပ္ပိုးေပးသူ အားလံုးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလက္က ကေလးပါးစပ္ထိမိရင္၊ ကေလးစားမယ့္ ေသာက္မယ့္ ႏို႔/ စားစရာ/ ေရနဲ႔ ထိေတြ႕ရင္ လြယ္ကူစြာ ကူးပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ား မီးဖိုေခ်ာင္ အမွိုက္မ်ားကို စနစ္တက် ပစ္တတ္ၾကမယ္ဆို ယင္ေကာင္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမွာပါ။အမွိုက္ကို အလြယ္ ပစ္ခါနီးတိုင္း ကေလးနဲ႔ ယင္ေကာင္ကို တြဲၿပီး အလြယ္တကူသတိရပါ။

ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ိဳးက ေရာဂါ ပိုးတစ္မ်ိဳးပဲ ကာကြယ္ႏိုင္ေပမယ့္ ယင္ေကာင္ကို ကာကြယ္ႏိုင္လွ်င္ ဝမ္းေလွ်ာေစေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားစြာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

UNICEF ၂၀၁၅ မွတ္တမ္းအရ ကမ႓ာေပၚမွာ တစ္ေန႔ကို ကေလး ၁၅၀၀ ေလာက္ ဝမ္းေလွ်ာၿပီးေသပါတယ္။ အမ်ားစုက အာရွမွာပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe