အစားအေသာက္မွ ကူးစက္ေသာ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ!!!

 

အစားအေသာက္မွ ကူးစက္ေသာ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ!!!

အသည္းေရာင္အသားဝါကို ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားစြာအနက္ အသည္းေရာင္အသားဝါ Aႏွင့္E တို႕မွာ မသန္႕ရွင္းေသာ အစားအေသာက္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္သည္။

ထိုသို႕ကူးစက္ခံရျပီး ႏွစ္ပတ္ခန္႔ အၾကာတြင္ မ်က္လံုးမ်ားဝါလာျပီး ဖ်ားပါေတာ့သည္။
ပံုမွန္ စားေနၾက ထမင္းႏွင့္ဟင္းကိုပင္ မျမင္ခ်င္ျဖစ္ကာ ပ်ိဳ႕တက္ ေအာ့အန္ လာသည္။
ဗိုက္နာလာသည္။
ထိုသို႕မိမိကေလး ခံစားလာရသည္ကို ျမင္ေသာ္ ေမေမတို႕စိတ္ပူကာ ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
စိတ္မပူပါႏွင့္။
အစာသာဝင္ေအာင္ေက်ြးပါ။
အစာမဝင္ပါက အခ်ိဳရည္ေတာ့ ဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ စူးရွရွဂတ္စ္ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားေတာ့ မတိုက္ပါႏွင့္။ အစာမဝင္သည့္ကေလးတြင္ ဂတ္စ္ေၾကာင့္ပို၍မအီမသာ ျဖစ္တတ္သည္။
ဆီမ်ားသည့္ အစာမေက်ြးပါႏွင့္။
လိုအပ္လ်ွင္ ေဆးရံု ေဆးခန္း သာျပေစခ်င္သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားေပးရန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ မလိုအပ္ေခ်။

ကာကြယ္ရန္မွာ
၁။ ေရကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရသန္႕ကို ေသာက္သံုးရန္
၂။ မသန္႕ရွင္းေသာ ဖံုးအုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ ယင္နားေသာ အစားအေသာက္မ်ား မစားေသာက္ရန္
၃။ ေရာဂါျဖစ္ေနသူ လူနာႏွင့္ တစ္ပန္းကန္တည္းစားေသာက္ျခင္း ေရခြက္တစ္ခြက္တည္း ေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
၄။ အိမ္သာမွဆင္းလာျပီးတိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာေဆးရန္ တို႕ျဖစ္သည္။
အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar)
Photo – Credits to Google.