သားသားမီးမီးေလး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အိပ္စက္ျခင္း

အစားအစာကေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကုိ အာဟာရျဖစ္ေစၿပီး ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေစတာေၾကာင့္ မ်ားမ်ားေကၽြးၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ အစားအစာအျပင္ အအိပ္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

ေမေမတုိ႔ေရ သားသားမီးမီးေလးေတြ အစားလည္း မ်ားမ်ားစား၊ အိပ္လည္း အိပ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေပ်ာ္ရမွာပါ။ အစားအစာကေတာ့ သားသားမီးမီးေလးေတြကုိ အာဟာရျဖစ္ေစၿပီး ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေစတာေၾကာင့္ မ်ားမ်ားေကၽြးၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ အစားအစာအျပင္ အအိပ္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းက ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းဟာ ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမႈကို အားေပးပါတယ္

ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာအိပ္စက္ျခင္းဟာ ကေလးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကေန စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖဳိးေကာင္းမြန္ေစၿပီး ၾကီးထြားတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။   IQျမင့္မားတဲ့ ကေလးေတြဟာ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုျပီးၾကာၾကာအိပ္ေလ့ရွိပါတယ္။  အသက္(၃)ႏွစ္နဲ႔ (၄)ႏွစ္ၾကားမွာ အိပ္ခ်ိန္နည္းျခင္းဟာ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈေတြမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးေတြ က်ဆင္းေနတာနဲ႔ Hyperactivity (တက္ၾကြလြန္ျခင္း)ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းဟာ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအေပၚ သက္ေရာက္ေစပါတယ္

ကေလးကိုသိပ္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ အိပ္စက္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းေပၚ သက္ေရာက္ေနတာထက္ေတာ့ အမ်ားၾကီးပိုေနပါတယ္။ အိပ္စက္ျခင္းက ႏွလံုးေသြးေၾကာစနစ္အတြက္ ျပန္လည္ကုသျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းေတြမွာ ပါ၀င္ေနျပီး ပံုမွန္အိပ္စက္ခ်ိန္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းဟာ နွလံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြျဖစ္တဲ့ ေသြးဖိအားျမင့္ျခင္းနဲ႔ ေလျဖတ္ျခင္းေတြ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းက ခုခံအားစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္

cytokines-signaling ဆဲလ္ေတြအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕တံု႔ျပန္မႈေတြကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးတဲ့ ဆဲလ္ေတြ) ထုတ္လုပ္ေပးမႈဟာ အိပ္ခ်ိန္အလိုက္ျမင့္တက္လာပါတယ္။  အိပ္စက္ျခင္းဟာ အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ အိပ္စက္ခ်ိန္နည္းသူေတြဟာ အိပ္ေရး၀သူေတြထက္ ကယ္လိုရီေတြ ပိုျပီးစားမိေစႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္ခ်ိန္

  • ေမြးကင္းစ (၄လမွ ၁၂လထိ)ဆိုရင္ ၁၂နာရီမွ ၁၆နာရီထိ
  • လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္(၁ႏွစ္မွ ၂ႏွစ္) ဆိုရင္ ၁၁နာရီမွ ၁၄နာရီထိ
  • မူၾကိဳ (၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္) ဆိုရင္ ၁၀ နာရီမွ ၁၃နာရီထိ အိပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
From Kalay with