သားသားမီးမီးတို႕သြားစေပါက္ၿပီးဆိုရင္

💁💁💁 ကေလးေတြက သြားစေပါက္ျပီဆိုရင္မအီမသာျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ေနမေကာင္းမျဖစ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ အသားထဲက မာတဲ့ သြားထြက္လာတာျဖစ္လို႔ မသက္မသာျဖစ္ေစမွာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။
💁💁💁 အဲ့လိုအခ်ိန္မ်ဳးိမွာဆိုရင္ေတာ့ ကေလးေတြက သြားဖံုးေလးေတြယားလို႔ သူတို႔လက္ေလးတြ၊ ပစၥည္းေလးေတြကို ပါးစပ္ထဲထည့္ျပီး ကိုက္တတ္ပါတယ္။ ေမေမတို႔က ကေလးကိုက္ဖုိ႔စီမံထားတဲ့ ပစၥည္းေလးေတြကို ကေလးပစၥည္းဆုိင္က ဝယ္ျပီး ကေလးကိုေပးထားရင္ ေတြ႔ကရာကို ပါးစပ္ထဲ ထည့္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။