“ကေလးကို ႐ိုက္ႏွက္ေသာ ဆရာမ ဖတ္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ”

❇️အေရးပါအရာေရာက္သူဆရာမ်ား

အသက္ ၅ ႏွစ္အထက္ ေက်ာင္းသြားရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားက မိဘထက္ ထိေတြ႕ခ်ိန္ ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ လက္ရွိျပႆနာကို ျပဳျပင္မြမ္းမံႏိုင္ရံုမက အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာ အေရးပါဆံုးသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။

❇️ခ်စ္ခင္႐ိုေသဖြယ္ဆရာမ

ဆရာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီၿပီး ဆရာ့တာဝန္ေက်ပြန္သည့္အျပင္ ကေလးကို ေမတၱာေစတနာ အျပည့္အဝရွိေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားသာမက ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကပါ ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသည္ကို လူတိုင္းလက္ခံပါသည္။

❇️ ေက်ာင္းသားအတြက္ စည္းကမ္း

အေျခခံ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို ပညာေရးဌာနမ်ားမွ ခ်မွတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားက ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္းဟူ၍ ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆရာဆရာမမ်ားက မိမိ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အတန္းတြင္ စည္းကမ္းအပို ထပ္၍ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

❇️ စည္းကမ္း၏ အေရးပါပံု

မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ စည္းကမ္းတိုင္းသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ ပညာေရးအျပင္
အေျပာအဆို လူမႈဆက္ဆံေရး
ဦးေဆာင္မႈ စြမ္းရည္
အမ်ားႏွင့္ အလိုက္အထိုက္ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း
တာဝန္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။

❇️ေက်ာင္းသားကို ႐ိုက္ျခင္း

စည္းကမ္းႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္း လံုးဝ မတူညီပါ။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို အမ်ားေရွ႕တြင္ ႐ိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းသားက ဆရာ မလိုလားေသာ အျပဳအမူတစ္ခုကို အလြယ္တကူ ရပ္ေကာင္းရပ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသား၏ စိတ္ထဲတြင္ နာက်င္ေသာ ဒဏ္ရာက အလြယ္တကူ မက်က္ပါ။

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရြယ္အစား ပိုႀကီးသည္။ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ႀကီးသူက အရြယ္ ေသးသူကို နာက်င္ေအာင္ လုပ္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အယူမွားကို ေက်ာင္းသားက သင္ယူလိမ့္မည္။

ဆရာဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားစြာပို၍ ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒါသထြက္လွ်င္ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ျပႆနာကို တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ေက်ာင္းသားေရွ႕တြင္ စံနမူနာျပဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

ဆရာမ စိတ္ဆိုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားငယ္အား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရခဲ့ေသာ၊ ကိုယ္တိုင္ အ႐ိုက္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အရြယ္ေရာက္လွ်င္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္တိုင္း ဇနီးမယားႏွင့္ သားသမီးကို ႐ိုက္ႏွက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဆရာမမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အသိဉာဏ္သည္ အျပည့္အဝ ဖြံ ့ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလး၏ ဦးေႏွာက္က သင္ယူဆဲျဖစ္ပါသည္။ အသိဉာဏ္မျပည့္ဝေသးေသာ ကေလး၏အမွားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းထိ မလိုအပ္ပါ။

❇️မ႐ိုက္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းစာမလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္း၊ တာဝန္မေက်ပြန္ျခင္း တခါတရံျဖစ္လွ်င္ အမ်ားကြယ္ရာတြင္ သီးသန္႔ေခၚ၍ ႏႈတ္ျဖင့္ဆံုးမသတိေပးပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္း ဥပမာေလးေတြကို သံုးၿပီး အေျဖရွာပါ။

(၁) ေက်ာင္းသားက ဉာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိမ့္က်ေနမလား။
(၂) ေက်ာင္းသားမွာ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ေရာဂါ ရွိေနမလား။
(၃) ေက်ာင္းသားရဲ႕ နားအၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနလို႔လား။
(၄) ေက်ာင္းသားက အိမ္မွာ ဖခင္ပေထြးအရက္သမားႏွိပ္စက္ခံေနရသလား။
(၅) ေက်ာင္းသားက အိမ္မွာ ေမတၱာငတ္လို႔ လူဆိုးတစ္ဦး အသြင္ေျပာင္းသြားတာလား။
(၆) ေက်ာင္းသားက အရြယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ အိမ္စီးပြားေရးအတြက္ ပါဝင္႐ုန္းကန္ေနရလို႔ အိမ္စာလုပ္ခ်ိန္မရွိတာလား
စသည္ျဖင့္ ေတြးၾကည့္ပါ။ အေျဖရွာပါ။ ကူညီပါ။ မိဘႏွင့္ ပူးေပါင္းၫွိႏွိုင္းဖို႔ႀကိဳးစားပါ။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ပဲ့ျပင္ေပးလိုက္ပါ။

ဆရာမ ႐ိုက္လိုက္ေသာ ကေလးက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ဆရာမေၾကာင့္ ထိုကေလးက ပို၍ မသန္စြမ္းသူတစ္ေယာက္ မျဖစ္သြားေစရန္ ေမတၱာရပ္ခံေရးပါသည္။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Photo Credits to Google
#naynaymoeswe