ကေလးမ်ားအတြက္ ႏြားနို႕ထက္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ နို႕မႈန္႕မ်ားက ဘာေႀကာင့္ ပိုသင့္ေတာ္ပါသလဲ

မိခင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏြားႏို႕ကို ေဖာ္စပ္ထားေသာ နို႕မႈန္႕မ်ားထက္ ပိုျပီးအသံုးျပဳႀကပါသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ႏြားနို႕သည္ ပိုျပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ပိုျပည့္စံုမည္ဟုထင္ျခင္းတို႕ေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ႏြားနို႕သည္ သင့္ကေလး အသက္ အနည္းဆံုး ၁၂ လျပည့္မွ စတိုက္သင့္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

 

ဘာေႀကာင့္ ႏြားနို႕ကို ကေလးအသက္ အနည္းဆံုး ၁၂ လျပည့္မွ စတိုက္သင့္သလဲ။

အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ကေလးဆရာ၀န္မ်ား၏ အဆိုအရ ကေလးကို အသက္ ၁ နွစ္ မျပည့္မခ်င္းႏြားနို႕ကို လံုး၀မတိုက္သင့္ေႀကာင္း ေျပာထားပါသည္။ ႏြားနို႕တြင္ ကေလး၏အစာေျခစနစ္နွင့္ ေက်ာက္ကပ္စနစ္္တို႕မွ ေျခဖ်က္ရန္ စြန္႕ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ပရိုတင္းဓာတ္မ်ား မ်ားစြာပါ၀င္ေနျခင္းေႀကာင့္ မိခင္နို႕ ၊ နို႕မႈန္႕မ်ားထက္စာလွ်င္ နုနယ္ေသာ ကေလးအစာအိမ္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ သံဓာတ္၊ ဗီတာမင္ စီနွင့္ ကေလးမ်ားႀကီးထြားရန္ က်န္းမာရန္လိုအပ္ေသာ အျခားေသာ အာဟာရမ်ားလံုေလာက္စါာမပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ ႏြားနို႕သည္ ၁ နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။

ထို႕ျပင္ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေႀကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ႏြားနို႕ေသာက္ျခင္းသည္ အက်ိဳးမထူးဘဲ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ပိုနည္းေစပါသည္။ ႏြားနို႕တြင္ သင့္ကေလးကို ႀကီးထြားမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္ အဆီမ်ားလည္း မပါ၀င္ပါ။သို႕ေသာ္ အသက္ ၁နွစ္ေက်ာ္ျပီး သင့္ကေလးသည္ အျခားေသာ အစာမာမ်ား၊ အသီးမ်ား၊ အရြက္မ်ား၊ အသားငါး၊ ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ားစားခ်ိန္တြင္ မုူ ႏြားနို႕ကို ျဖည့္စြက္ အာဟာရ အေနနွင့္ တိုက္သင့္ပါသည္။

ဘာေႀကာင့္ ကေလးသည္ ႏြားနို႕ကို စေသာက္သင့္ျပီလဲ။

နို႕တြင္ ကယ္လ္ဆီယံဓာတ္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ အရိုးမ်ားနွင့္ သြားမ်ားကို သန္မာေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေသြးခဲျခင္းကို မွ်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ႀကြက္သားမ်ားနွင့္ အရိုးမ်ာကို ႀကီးထြားေစျခင္းတို႕ျဖစ္ေစပါသည္။နို႕တြင္ ဗီတာမင္ ဒီ ပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ ကိုယ္ခႏာမွ ကယ္လိဆီယံဓာတ္ကို လြယ္ကူစြာ စုပ္ယူနိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ နို႕အားလံုးနီးပါးတြင္ ဗီတာမင္ ဒီဓာတ္ျဖည့္ထားျပီးသားျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ျပင္ နို႕တြင္ အသားဓာတ္နွင့္ ကစီဓာတ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ သင့္ကေလး၏ႀကီးထြားမႈကို အားေပးရံုသာမက လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကိုလည္း ေပးစြမ္းနိင္ပါသည္။သင့္ကေလးသည္ တေန႔ကို နို႕လံုေလာက္ေအာင္ေသာက္ပါလွ်င္ သူသည္ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစျ္ခင္း၊ အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ေပါင္ရိုးမ်ားက်ိဳးျခင္းတို႕ ျဖစ္နိုင္ေခ်မွ ကင္းေ၀းပါလိမ့္မည္။

ကေလးသည္ ႏြားနို႕စေသာက္ေနျပီဆိုလွ်င္ မိခင္နို႕တိုက္ျခင္းကို ရပ္သင့္ျပီလား။

အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ကေလးဆရာ၀န္မ်ား၏ အဆိုအရ သင့္ကေလးသည္ ႏြားနို႕ေသာက္ေနျပီ ဆိုလည္း မိခင္နို႕ကို ဆက္တိုက္ျမဲဆက္တိုက္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္ဟု ေျပာပါသည္။

ကေလးတြင္ ႏြားနို႕နွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိနိုင္ပါသလား။

ႏြားနို႕နွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၏ အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ

  •  အနီစက္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အင္ျပင္ထျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေမးေစ့နွင့္ ပါးစပ္တ၀ိုက္တြင္)
  •  ဗိုက္ထဲတြင္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း
  • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
  • အန္ျခင္း
  • ေဖာေရာင္ျခင္း
  • ယားယံျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္ကေလးကို အသက္အႏၱရာယ္မစိုးရိမ္ရေႀကာင္း ေသခ်ာေစ၇န္ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသို႕သြားျပီး အေရးေပၚကုသမႈမ်ား ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ကေလးသည္ အလြန္အားနည္းျခင္း၊ ျဖဴေရာ္ျခင္း
  • တကိုယ္လံုးတြင္ အနီေရာင္မ်ား ထလာျခင္း
  • ေခါင္း သို႕မဟုတ္ လည္ပင္းတြင္ ေဖာေရာင္လာျခင္း
  • ေသြး၀မ္းသြားျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သင့္ကေလးသည္ ႏြားနို႕နွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ ႏြားနို႕တိုက္ရခက္ျခင္းမ်ားရွ္ိလွ်င္ ဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ အစာအာဟာရ ပညာရွင္ သို႕မဟုတ္ ကေလးဆရာ၀န္နွင့္ ျပရန္ ၀န္မေလးပါနွင့္။ သူတို႕နွင့္တိုင္ပင္ျပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူျပီး လိုအပ္လွ်င္ ေဆးကုသမႈမ်ားကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။