အသက္(၂)လအရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဒီလို ဂရုစို္က္ေပးပါ

အသက္(၂)လအရြယ္မွာ ဘာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီလဲ။ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ အာ႐ံုၾကာစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး အျမင္အာ႐ံုေတြကလည္း ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။

သားသားမီးမီးေလးေတြ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဖေဖေမေမတို႔က အၿမဲစူးစမ္းရွာေဖြသင့္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြဟာ အသက္အရြယ္အလုိက္ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အသက္(၂)လအရြယ္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြ ဘယ္လို ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာလဲ။ သားသားမီးမီးေလးေတြက အစားပိုစားလာပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔နဲ႔ အၾကည့္ခ်င္းဆံုႏိုင္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္က အသံနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္စားလာပါတယ္။

အသက္(၂)လအရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြကို ဘယ္လိုဂရုစိုက္ၾကမလဲ

၁။ မိခင္ႏို႔ကို ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး တိုက္ေပးရန္

သားသားမီးမီးေလးေတြကို ယခင္လေတြထက္ မိခင္ႏို႔ ပိုတိုက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြက ဗိုက္ဆာတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီး ငိုတတ္ၾကပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြငိုတိုင္း ဗိုက္ဆာတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားကိစၥေတြေၾကာင့္လည္း ငိုၾကပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြ ငိုတုိင္း အဓိကအေနနဲ႔ မိခင္ႏုိ႔ကို တိုက္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ညအခ်ိန္ေတြမွာလည္း မိခင္ႏုိ႔တိုက္ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

၂။ အိပ္စက္ျခင္း

အသက္(၂)လအရြယ္ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ တစ္ရက္ ပွ်မ္းမွ်အိပ္ခ်ိန္ကေတာ့ (၉)နာရီကေန  (၁၂)နာရီအထိပါ။ ဒါကလည္း သူတို႔ေလးေတြ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အိပ္စက္ျခင္းပါပဲ။ ေမေမေဖေဖတုိ႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ အိပ္ခ်ိန္လံုေလာက္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

၃။ အာရံုေၾကာစနစ္္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္း

အသက္(၂)လအရြယ္မွာ ဘာေၾကာင့္ ပိုၿပီးငိုၾကတာလဲ။ အသက္(၂)လအရြယ္မွာ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာပါတယ္။ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ရဲ႕ လံႈေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ သားသားမီးမီးေလးေတြက သာမန္ထက္ပိုၿပီး ငိုၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ေမေမေဖေဖတို႔အေနနဲ႔ သားသားမီးမီးေလးေတြကို မၾကာခဏ စကားေျပာေပးတာေတြနဲ႔ ပုခက္လြဲေပးတာေတြကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပးျခင္း

အသက္(၂)လအရြယ္မွာ အျမင္အာ႐ံုပိုေကာင္းလာၿပီး ေျခလက္လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကလည္း ပိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေမေမေဖေဖတုိ႔အေနနဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ကစားစရာအရုပ္ေလးေတြကို သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ အျမင္အာ႐ံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ သားသားမီးမီးေလးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြက ေမေမေဖေဖတို႔ရဲ႕ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြအေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမူတည္ေနပါတယ္။

Credit: Kalay