“ အႏွီးခဏခဏ လဲေပးပါ ေမေမ”

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေတြကို အႏွီးခဏခဏလဲေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ကေလး ရွဴးေပါက္ထား ၊ ၀မ္းသြားထားျပီး အႏွီးလဲမေပးခဲ့ရင္ အႏွီးေလာင္ျပီး ကေလးငယ္ရဲ႕ အေရျပားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းသန္႔စင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။

ကေလးရဲ႕ အေရျပားဟာ အရမ္းကိုပါးျပီး ႏုနယ္တာေၾကာင့္ အႏွီးေလာင္ရင္ ကေလးငယ္ရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းနဲ႔ ေပါင္ျခံေတြမွာ အနီေရာင္အျပင္ေတြ ထြက္လာတတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကေလးမွာ အႏွီးေလာင္တာမ်ိဳးျဖစ္ေနျပီ ဆိုရင္ မၾကာခဏ အႏွီးလဲေပးပါ။ ရာသီဥတု သိပ္မေအးရင္ေတာ့ အႏီွးမပတ္ဘဲ ေလတိုက္ခဏခံထားျပီး အႏွီးကို ဖြဖြေလးပတ္ေပးပါ။ တကယ္လို႔ အရမ္းဆိုး လာရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ႔ျပသပါ။

ရွဴးေပါက္ျပီး၊ ၀မ္းသြားျပီးရင္ ကေလးငယ္ရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းကို ၀ါဂြမ္းကို ေရဆြတ္ျပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ေျခာက္ေအာင္သုတ္ျပီးမွ အႏွီးလဲေပးရပါမယ္။ ကေလးေပါင္ဒါ အနည္းငယ္သံုးလို႔ရပါတယ္။ ကေလးကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျပီးရင္ လက္ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာဖို႔လိုပါတယ္။