ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားကို ေသဆံုးႏိုင္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကို ေသဆံုးႏိုင္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြကေတာ့ ကာကြယ္ကုသႏိုင္မယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မကိုင္တြယ္ဘူးဆိုရင္ ေနာင္တရႏိုင္စရာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

၁။ေသြးအလြန္အကၽြန္ဆင္းျခင္း။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေသဆံုးျခင္းရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ဟာ ကေလးေမြးျပီး ေသြးသြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခုိက္ႏိုင္မယ့္ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း၊ ကေလးေမြးေနစဥ္အတြင္းနဲ႔ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ ေသြးသြန္ျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမယူဘူးဆိုရင္ ေသတဲ့အထိျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ေသြးသြန္းေနတဲ့ မိန္းမမ်ားမွာ Oxytocics လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးတိတ္ေစရန္ သားအိမ္ညစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါတယ္။ ေသြးအေျမာက္အမ်ားသြင္းဖို႔လည္းလိုႏိုင္သလို အခ်င္းထုတ္ျပစ္ဖို႔လည္းလိုႏုိင္ပါတယ္။

၂။ပိုး၀င္ျခင္း။

၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေသဆံုးမႈေတြဟာ ကေလးေမြးျပီးပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ ထိုအေျခအေနဟာ ေမြးခန္းမေကာင္းတာတို႔၊ ေမြးေနစဥ္ တစ္ကိုယ္ေရမသန္႔ရွင္းတာတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ မကုသေသာ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါေတြရွိတဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြဟာ ျပင္းထန္စြာ ေရာင္ရမ္းျခင္းေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအေျခအေနေတြကို ကေလးမေမြးခင္မွန္ကန္စြာေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရာဂါပုိးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုး၀င္ေနပါက ကုသျဖင္းတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ေသြးတိုးရွိျခင္း။

ေသြးတိုးေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ဆိပ္တက္ႏိုင္ျပီး တက္ခ်က္တဲ့အထိျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးရွိျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဆီးထဲပရိုတင္းမ်ားပါသြားျခင္းႏွင့္ ကို္ယ္အေလးခ်ိန္္တစ္ရွိန္ထိုးတက္လာျခင္းတို႔က ကိုယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္းေတြဟာ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ မကုသဘူးဆိုရင္ေတာ့ Eclampsia အထိျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ယင္းအေျခအေနက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ကိုမာ၀င္ျခင္း၊ တက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ ကေလးေကာအေမပါ ေသဆံုးျခင္းေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ကေလးေမြးခ်ိန္ၾကာရွည္ေနျခင္း။

၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္းေတြဟာ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။ CPDက ကေလးေမြးခ်ိန္ရွည္ၾကာျခင္းကို ျဖစ္ေစတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကေလးေခါင္းနဲ႕ မိခင္တင္ပဆံုရိုးနဲ႔ မကိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ကေလးအေနအထားမမွန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ နည္းလမ္းမမွန္စြာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း

ထိုအေျခအေနဟာ ေဆးပညာေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိေသာ ေနရာေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေပါက္ကရနည္းေတြနဲ႕ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ ေဆးပညာေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလူတိုင္းကို မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။

အခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ေသဆံုးရျခင္းမွာ ေသြးအလြန္အကြ်ံသြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးရွိျခင္း၊ ပိုး၀င္ျခင္း၊ ကေလးေမြးခ်ိန္ ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေသဆံုးျခင္းကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ မလိုခ်င္ေသာ ကိုယ္၀န္ရွိျခင္းႏွင့္ မသင့္ေတာ္တဲ့ အသက္အရြယ္ေတြမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ အလြန္႔အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ေမြးလာတဲ့ ကေလးေလးက်န္းမာေနေစဖို႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္တိုင္း သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ေဆးပညာေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ရွိသင့္ပါတယ္။