ကေလး အေကာင္ကိုက္ခံရလ်ွင္

ကေလးကို အေကာင္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကိုက္ခံရတဲ့အခါ အမႈိက္သရိုက္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းဖယ္ၿပီး ေရဘံုဘိုင္ေအာက္မွာ ေဆးေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ အဝတ္သန္႔သန္႔နဲ႔ ေသခ်ာသုတ္ေပးပါ။

>> ဘယ္အခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးဌာနကို ျပသင့္သလဲ?

 

          အေကာင္ကိုက္တာဟာ အေရျပားကို ေပါက္သြားေစတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္း ျပသသင့္ပါတယ္။ ကိုက္တဲ့အေကာင္၊ အကိုက္ခံရတဲ့ ပမာဏနဲ႔ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ေရာဂါပိုး မဝင္ရေလေအာင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အကိုက္ခံရတဲ့ ပမာဏက မ်ားၿပီးနက္ခဲ့ရင္ ျပန္ခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္နိုင္ပါတယ္။ အေရျပားေအာက္က အျခားအလႊာေတြပါ ထိခိုက္မႈ ရွိမရွိကို ေသခ်ာစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါေသးတယ္။

>> ဒီလကၡဏာေတြေတ႔ြရင္ ေဆးရံုေဆးခန္း ခ်က္ခ်င္းေျပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 

– ေခြးရူးေရာဂါရွိေနတဲ့ အေကာင္ကိုက္ခံရျခင္း။

– ကိုက္ေသာအေကာင္ကို မသိလိုက္ျခင္း။

ေခါင္းနဲ႔ လည္ပင္းနားတစ္ဝိုက္ကို အကိုက္ခံရျခင္း။

– အကိုက္ခံရေသာေနရာမွာ အက္ေနကြဲေနျခင္း။

– ကိုက္ရာနက္ျခင္း။

– အကိုက္ခံရေသာေနရာတစ္ဝိုက္၌ နီရဲၿပီး ေရာင္လာျခင္း၊ နာလာျခင္း၊ အဖ်ားဝင္လာျခင္း။

 

Dr. Mya Phoo Ngon (www.drmyanmar.com)