၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလး စားစရာ ေကၽြးလွ်င္

၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ အစာမ်ိဳႁပြန္သည္ ေဖေဖေမေမ၏ လက္သန္းလံုးပတ္ေလးထက္ က်ဥ္းပါသည္။ အစာမ်ိဳခ်ေပးေသာ လည္မ်ိဳမွ ႂကြက္သားမ်ားကလည္း အျပည့္အဝ မဖြံ့ၿဖိဳးေသးပါ။

သူတိ့ု၏ လည္ပင္းေသးေသးေလးထဲတြင္အစာႁပြန္ႏွင့္ အသက္ရႉႁပြန္ႏွစ္ေခ်ာင္းက ပူးကပ္ေနပါသည္။ အစာႁပြန္တစ္ဆို႔လွ်င္ အသက္ရႉႁပြန္ကိုဖိမိၿပီး သီးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္အခ်ိဳ႕ကို ေကၽြးနည္းမမွန္လွ်င္ ေကြ်းတာျမန္လြန္းလွ်င္ အစာနင္ျခင္း၊ သီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အုပ္စု (၁)
ပါးစပ္ထဲမွ လည္ေခ်ာင္းထဲသိ့ု မဝါးပဲ ေလ်ာကနဲက်သြားႏိုင္ေသာ အစာမ်ားက လည္မ်ိဳတြင္တစ္တတ္သည္။

ဥပမာ- သၾကားလံုး၊ စပ်စ္သီး စသည္တို႔ကို အလံုးလိုက္ေကၽြးျခင္းေရွာင္ပါ။
မွတ္ခ်က္-စပ်စ္သီးကို ပါးပါးလွီး၍ ေကၽြးႏိုင္သည္။ စပ်စ္သီးက သံဓာတ္ႏွင့္ ဗိုက္တာမင္စီ ႂကြယ္ဝသည္။

အုပ္စု (၂)
ေသးေသာ္လည္း မာလြန္း၍ မဝါးႏိုင္ပဲ မ်ိဳရခက္ေသာ အစာမ်ား

ဥပမာ-သၾကားလံုး၊ ေျမပဲ၊ အာလူးႂကြပ္ေၾကာ္၊ စပ်စ္သီးေျခာက္
မွတ္ခ်က္-ေျမပဲ၊ အာလူး၊ စပ်စ္သီးေျခာက္မ်ားသည္ ကေလးကို အာဟာရျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအစာမ်ားကို ေျခ၍ ေကၽြးပါ။

အုပ္စု (၃)
ခြ်ဲၿပီး စီးကပ္လြန္း၍ မ်ိဳခ်ရာတြင္ တစ္တတ္ေသာ အစာမ်ား

ဥပမာ- ေကာက္ၫွင္း၊ ေကာက္ၫွင္းႏွင့္လုပ္ေသာမုန္႔မ်ား၊ ယိုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကပ္စီးနဲ

#ေနေနမိုးေဆြ ( Child Health Myanmar Page)
#naynaymoeswe