👅အျဖစ္မ်ားတဲ့လွ်ာနာခြာနာ👅 👅Hand Foot Mouth Disease

ဘာေရာဂါလဲ။

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ယာယီဖ်ားေသာ အႏၲရာယ္မရွိသည့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ တိရိစၧာန္တြင္ ျဖစ္ေသာ လွ်ာနာခြာနာႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆိုင္ပါ။
ဘယ္လို ကူးလဲ။ေရာဂါပိုးပါလာေသာ သြားရည္၊ ႏွာရည္၊ ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်ရာမွ ထြက္လာေသာ အရည္စက္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးပါလာေသာ မစင္တို႔ကို ထိေတြ႕ ရာမွ တဆင့္ အလြန္ကူးစက္လြယ္သည္။

ဘယ္အရြယ္ကေလးမွာျဖစ္လဲ။

ေက်ာင္းမသြားမီ အရြယ္တြင္ အလြန္အျဖစ္မ်ားသည္။ အရြယ္မေရြးျဖစ္တတ္ၿပီး မျဖစ္ဖူးေသာ ကေလးရွားသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ကူးစက္ခံရၿပီး ၄-၅ ရက္ ၾကာလွ်င္
🔺အဖ်ား ရွိသည္။
🔺အစားအေသာက္နည္းသြားမည္။
🔺နံုးေနပံုေပါက္မည္။
🔺ပါးေစာင္၊ လွ်ာ၊ သြားဖံုး၊ ပါးစပ္ဝန္းက်င္တြင္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ား၊ အနာမ်ား ေပါက္မည္။
🔺လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား၊ လက္ဖဝါး ေျခဖဝါးႏွင့္ ေသးခံေနရာတို႔တြင္လည္း အရည္ၾကည္ဖုမ်ားထြက္လာႏိုင္သည္။ ေရေက်ာက္ႏွင့္ ဆင္ေသာ္လည္း ေရေက်ာက္လိုမယားပါ။
🔺တခါတရံ တင္ပါးတြင္ အနီေရာင္အစက္ေသးေသးေလးမ်ား ေပၚတတ္သည္။
🔺ကေလးႀကီးမ်ားတြင္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ ရွိႏိုင္သည္။

ကေလးကို ဘာလုပ္ေပးမလဲ။

🔺အဖ်ားတိုင္းပါ။
🔺အဖ်ားႀကီးလွ်င္ ေရပတ္တိုက္ပါ။ ပါရာစီတေမာတိုက္ပါ။
🔺ပံုမွန္အစားမဝင္လွ်င္ အရည္မ်ားမ်ားတိုက္ပါ။ မိခင္ႏို႔၊ ေရ၊ စြပ္ျပဳတ္ စသည္တို႔ကို မ်ားမ်ား မဝင္လွ်င္ ပမာဏနည္းနည္းစီႏွင့္ အႀကိမ္ရည္မ်ားမ်ားတိုက္ပါ။
🔺ပါးစပ္အနာေၾကာင့္ အေသာက္နည္းပါက အရြယ္အေလ်ာက္ အဆင္ေျပလွ်င္ ပိုက္ႏွင့္စုပ္ေသာက္ခိုင္းပါ။
🔺အရည္ၾကည္ဖုမ်ားကို မၫွစ္ပါႏွင့္၊ မေဖာက္ပါႏွင့္။ ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း အလိုလို ေျခာက္သြားပါလိမ့္မည္။
🔺ပိုးသတ္ေဆး မလိုပါ။

အျခား ကေလးကို မကူးေအာင္။

🔺မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ ပန္းကန္ခြက္
က္ေယာက္ဇြန္းမ်ား၊ သြားပြတ္တံတို႔ကို သီးသန္႔သံုးပါ။
🔺ကေလးကို လက္မွန္မွန္ေဆးေပးၿပီး ေရမွန္မွန္ခ်ိဳးေပးပါ။
🔺ေသးခံဝမ္းခံလဲၿပီးတိုင္း လက္ေဆးပါ၊ ေသခ်ာစြန္႔ပစ္ပါ။
🔺အနာမ်ား ေျခာက္သြားသည္အထိ အိမ္မွာနားခိုင္းပါ။ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ မူႀကိဳႏွင့္ ေက်ာင္းႀကီးသို႔ မလႊတ္ပါႏွင့္။

စိတ္မပူပါႏွင့္။

ကာကြယ္ေဆးမရွိပါ။ အသက္အႏၲရာယ္၊ ေရရွည္ဆိုးက်ိဳး လံုးဝမရွိပါ။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar Page)
Reference- RCH
Photos credits to Dermnet
#naynaymoeswe