ေကာ္ဖီအုန္းနို့ဂ်ယ္လီ

ေကာ္ဖီဂ်ယ္လီအလြႊာအတြက္

ေကာ္ဖီမွဳန့္ 2 tsp (အခါးမျကိဳက္လွ်င္ေလ်ာ့ထည့္ပါ)
ဂ်ယ္လီမွဳန့္ 3 tsp
ေရ 500ml
ဆား 1/4 tsp
သျကား 1/2 cup

ေရကိုဆူေအာင္တည္ ေရဆူျပီဆို ဇကာခံျပီး ေကာ္ဖီမွဳန့္ သျကား ဆား ဂ်ယ္လီမွဳန့္တို့ကို ေက်ေအာင္ဇကာထဲမွာဖိျပီးေခ် မီးနည္းနည္း နဲ့ ေမႊျကိုေပးပါ။ဆူလာတာနဲ့ မီးပိတ္ပီး ဗန္းထဲထည့္အေအးခံပါ ။

အုန္းႏို့အလႊာအတြက္

အုန္းနို့ 1cup
ေရအုန္းနို့အေရာ 500 ml
ဆား 1/4 tsp
သျကား 1/2 cup
ဂ်ယ္လီအမွဳန့္ 3tsp

ေရအုန္းနို့အေရာကိုဆူေအာင္တည္ ေရဆူျပီဆို ဇကာခံျပီး သျကား ဆား ဂ်ယ္လီမွဳန့္တို့ကို ေက်ေအာင္ဇကာထဲမွာဖိျပီေခ် မီးနည္းနည္း နဲ့ ေမႊျကိုေပးပါ။ဆူလာတာနဲ့ မီးပိတ္ပီး ေကာ္ဖီအလႊာရဲ့အေပၚကိုေျဖးေျဖးဆီေလာင္းထည့္ပါ ေကာ္ဖီအလႊာကအရမ္းခဲေနရင္လည္းမကပ္ပါဘူး အရမ္းပူေနေသးရင္လည္း အေပၚအလႊာကေအာက္ကိုဝင္သြားနိုင္ပါတယ္ သတိထားျပီး အေပၚလႊာကိုထပ္ပါ။အေအးခံပါ ။ေအးမွလွီးပါ။