ေပါင္မုန့္ခ်ိစ္လိပ္ေလးပါ

ေပါင္မုန့္ေလးခ်ပ္ကို ေဘးသားေတြလွီးဂျပားေအာင္ ဒလွိမ့္တံုးနဲ့လိပ္
ျကက္ဆင္သားဟမ္ကို နွစ္ပိုင္းပိုင္းေဘးအသားပိုတာေတြျဖတ္
ခ်ိစ္အေခ်ာင္းနဲ့ ဟမ္ကို ေပါင္မုန့္ထဲထည့္ က်စ္ေနေအာင္လိမ့္
ျကက္ဥနွစ္လံုးကို သျကားနဲ့ဆားအနည္းငယ္ထည့္ခေလာက္
ေပါင္မုန့္အလိပ္ကိုျကက္ဥခေလာက္ထားတဲ့ထဲထည့္စိမ္
ဒယ္အိုးထဲသံလြင္ဆီအနည္းငယ္ထည့္ျပီးေပါင္မုန့္လိပ္ကိုေရႊေရာင္သန္းလာေအာင္ေျကာ္
လြယ္ကူျမန္ဆန္ျပီးအရသာရွိတဲ့ ေပါင္မုန့္ခ်ိစ္လိပ္ေလးပါ